วิธีการดูแลรักษาคอนแทคเลนส์

หลายคนใส่คอนแทคเลนส์เพื่อแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติ แต่อีกหลายคนใส่โดยไม่ได้มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ โดยอาจเป็นความจำเป็นส่วนตัวของคนๆนั้น เช่น ผู้มีอาชีพดารา นักแสดง พิธีกร แอร์โฮสเตส หรือผู้ที่ชอบทำกิจกรรมบางอย่าง เช่น เล่นกีฬา ถ้าใส่แว่นตาทำให้เล่นกีฬาไม่ถนัด แต่รู้หรือไม่ว่าจะมีวิธีการดูแลรักษาคอนแทคเลนส์อย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับดวงตา

รศ.พญ.วิภาวี  บูรณพงศ์  ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล บอกว่า วิธีการดูแลรักษาคอนแทคเลนส์ ก่อนใส่หรือถอดคอนแทคเลนส์ทุกครั้ง ต้องล้างมือด้วยสบู่และล้างน้ำให้สะอาดเสียก่อน ถ้าให้ดีควรหาถ้วยเล็กๆ ล้างถ้วยเล็กๆด้วยสบู่และล้างน้ำให้สะอาดซับให้แห้ง ใช้น้ำเกลือปราศจากเชื้อที่มีขายตามร้านขายยา หรือห้างสรรพสินค้าเทลงในแก้ว

กอนใส่คอนแทคเลนส์ นำคอนแทคเลนส์มาแช่ในถ้วยเล็กที่มีน้ำเกลือปราศจากเชื้อ ห้ามผสมน้ำกับเกลือใช้เอง เพราะจะไม่สะอาด ทำให้ติดเชื้อได้ ที่แนะนำให้แช่ในน้ำเกลือปราศจากเชื้อก่อนใส่คอนแทคเลนส์เพื่อละลายสารเคมีหรือน้ำยาแช่คอนแทคเลนส์ที่สะสมอยู่ในคอนแทคเลนส์ให้ออกไปกอ่นที่จะใส่คอนแทคเลนส์เข้าไปในตา

ตอนถอดคอนแทคเลนส์ก็ควรใช้ถ้วยเล็กๆใบนี้ทำความสะอาดด้วยสบู่และล้างน้ำให้สะอาดซับให้แห้ง ใส่น้ำเกลือปราศจากเชื้อ เมื่อถอดคอนแทคเลนส์ออกจากตาแล้วก็แช่คอนแทคเลนส์ในถ้วย พวกโปรตีน ไขมันในคอนแทคเลนส์จะละลายออกไปบ้าง จากนั้นหยิบคอนแทคเลนส์มาวางบนฝ่ามือ ใช้น้ำยาทำความสะอาดหยดบนคอนแทคเลนส์ 2 หยด ใช้นิ้วถูคอนแทคเลนส์บนฝ่ามือให้ทั่วๆ ประมาณ 2-3 นาที แล้วนำคอนแทคเลนส์ใส่ในถ้วยน้ำเกลืออีกครั้ง เพื่อล้างโปรตีนและไขมันที่อยู่บนผิวคอนแทคเลนส์ให้ละลายออกไปในน้ำเกลือ แล้วจึงนำคอนแทคเลนส์แช่ในตลับที่มีน้ำยาฆ่าเชื้อหรือ แอนตี้เซฟติค ห้ามล้างด้วยน้ำประปาหรือแช่ในน้ำประปาเด็ดขาด ตอนเช้าจะใส่ ก็ทำตามที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้คนส่วนใหญ่ที่ใส่คอนแทคเลนศ์เวลาเช้าจะหยิบคอนแทคเลนส์ใส่ตาเลย กลางคืนถอดคอนแทคเลนส์ออกจากตาใส่ตลับ พฤติกรรมเหล่านี้ไม่ถูกต้อง เพราะมีโอกาสเกิดกระจกตาอักเสบ ติดเชื้อสูงมากและอาจเกิดภาวะภูมิแพ้ที่เยื่อบุตาจากคอนแทคเลนส์ ทำให้ไม่สามารถใส่คอนแทคเลนส์ได้อีก

ระยะเวลาของการใส่คอนแทคเลนส์ ควรใส่ไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อวัน และควรใส่คอนแทคเลนส์ คู่หนึ่งไม่เกิน 2 สัปดาห์ โดยถอดล้างทำความสะอาดทุกวันดังกล่าวข้างต้น ถ้าต้องการใส่มากกว่า 2 สัปดาห์ หรือใช้คอนแทคเลนส์ชนิดเปลี่ยนทุก 1-2 ปี ต้องทำความสะอาดเพิ่มขึ้น โดยใช้ยาเม็ดละลายโปรตีนผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ แช่คอนแทคเลนส์ทุกสัปดาห์ หลังแช่น้ำยาละลายโปรตีนเสร็จแล้ว ให้ทำความสะอาดตามขั้นตอนปกติอีกครั้ง แช่น้ำยาในตลับอย่างน้อย 6 ชั่วโมง จึงนำมาใส่

ท้ายนี้ขอย้ำว่า สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงคือเรื่องของความสะอาด ดังนั้นท่านที่ใช้คอนแทคเลนส์อยู่ ควรปฏิบัติตามข้อแนะนำของคุณหมออย่างเคร่งครัดก็จะลดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดแผลอักเสบติดเชื้อที่กระจกตาได้

วิธีทำและเคล็ดลับดี ๆ ที่ควรรู้

วิธีซักผ้าเปื้อนไข่
วิธีทำความสะอาดหินอ่อน
วิธีทำความสะอาดมือเปื้อนยางมันเทศ
วิธีทำให้ชีวิตคุณเปื้อนรอยยิ้มและอารมณ์ดี
เคล็ดลับเกี่ยวกับการถนอมอาหาร
วิธีขจัดตะกรันบนผิวเครื่องสุขภัณฑ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 5 =