Archive For The “Uncategorized” Category

วิธีศัลยกรรมใบหน้าให้สวยและปลอดภัย

วิธีศัลยกรรมใบหน้าให้สวยและปลอดภัย

ปัจจุบันการทำศัลยกรรมใบหน้า ถือเป็นเรื่องปกติ เพราะไม่ว่าใครก็อยากมีใบหน้าที่สวย ดูดี ทั้งนั้น แม้แต่งานวิจัยในสมัยก่อนก็ยังระบุว่าคนที่มีบุคลิกลักษณะหน้าตาดีมีแน้วโน้มที่จะประสบผลสำเร็จด้านการทำงาน  แต่เราจะทำอย่างไรในเมื่อการผ่าตัดปรับโครงสร้างใบหน้ามีทั้งข้อดีและข้อเสีย รวมทั้งผลกระทบที่จะตามมาที่อาจทำให้เราสวยแบบสุขภาพกายย่ำแย่ก็เป็นได้ ทพ.ดร.อมรพงษ์  วชิระมน  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมช่องปาก ขากรรไกร ใบหน้า และทันตกรรมจัดฟันเวอร์เทค คลินิคทันตกรรม ผิวพรรณ ศัลยกรรมความงาม ให้ความรู้ว่า บุคลิกลักษณะของโครงสร้างใบหน้าถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง เพราะคนเราเกิดมาครั้งเดียวก็อยากมีใบหน้าที่ดูดี  โดยการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใบหน้า  เพื่อรักษาคนไข้ เราต้องดูแบบองค์รวม คือมองคนไข้ทั้งใบหน้าไม่ใช่มองแต่ตาหรือหน้าผาก  เพราะบางคนที่ปิดหน้าทั้งหมดเปิดเฉพาะตา  เรามองว่าตาสวย  แต่เมื่อเปิดหน้ามาทั้งหมดดูไม่รับกับหน้ามองภาพรวมแล้วอาจจะไม่สวยก็ได้  ฉะนั้นเวลาเรามองคนว่าหน้าตาดีหรือไม่ต้องมององค์รวมทั้งหมด เช่น ใบหน้ามีจมูก ตา ปาก อยู่ในตำแหน่งที่ประสานกันแล้วดูดี ทำให้บางคนที่ดวงตาหรือจมูกไม่สวย  แต่เมื่ออยู่ในตำแหน่งที่ได้สัดส่วนดีก็ทำให้เรามีบุคลิกหน้าตาดีได้ การผ่าตัดปรับโครงสร้างใบหน้าไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆ ก่อนอื่นต้องตรวจวิเคราะห์สภาพของโครงสร้างใบหน้า  ริมฝีปากและฟันของคนไข้อย่างละเอียด  ส่วนใหญ่จะเน้นการคุยกับคนไข้ก่อน  จากนั้นถ่ายรูปและเอกซเรย์นำไปวิเคราะห์ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทราบสัดส่วนต่างๆ ของใบหน้าว่าตำแหน่งตรงไหนดีหรือไม่ดี และตรงไหนที่ควรแก้ไข  ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ 3 มิติจะเป็นไกด์ให้เราได้  ยกตัวอย่างเช่น คนไข้น่าจะคางยื่นออกมาประมาณนี้จึงจะสวย  จากนั้นทำภาพจำลองขึ้นมาเป็น 3 มิติให้คนไข้ดูทำให้คนไข้สามารถตัดสินใจได้ว่าชอบหรือไม่ชอบ  เพราะบางครั้งมุมมองของแพทย์ก็แตกต่างจากคนไข้โดยสิ้นเชิง  ฉะนั้นการตรวจคนไข้รวมถึงการซักประวัติที่ดีและการจำลองใบหน้าด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 3 มิติให้คนไข้ดูก่อนเพื่อจะได้เข้าใจไปในทางเดียวกันและตอบสนองความต้องการของคนไข้ได้ นอกจากการตรวจคนไข้ […]

วิธีเล่นฮูลาฮูปอย่างปลอดภัยและถูกวิธี

วิธีเล่นฮูลาฮูปอย่างปลอดภัยและถูกวิธี

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยวิธี “ฮูลาฮูป” เป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกชนิดหนึ่งที่ช่วยให้เรามีรูปร่างดีกล้ามเนื้อแข็งแรง แต่ถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกวิธี อาจเป็นอันตรายต่อกล้ามเนื้อ กระดูก และอวัยวะอื่น ๆ อีก การเล่นฮูลาฮูปเหมาะสำหรับผู้เล่นทั่วไปที่มีอายุมากกว่า 7 ขวบขึ้นไป โดยข้อห้าม หรือไม่ควรออกกำลังกายด้วยวิธีนี้คือผู้มีปัญหาหรือบาดเจ็บบริเวณหลัง ตะโพก ขา เข่า และข้อ รวมทั้งผู้ที่ไม่สามารถทรงตัวได้ในท่ายืน  สำหรับสภาพแวดล้อมในการเล่น ควรเล่นในที่โล่งแจ้ง อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ร้อนมาก มีพื้นเรียบและมีบริเวณพื้นที่อย่างน้อย 3 คูณ 3 เมตร การแต่งกายควรแต่งกายในชุดที่ไม่รัดหรือหลวมเกินไปด้วยผ้าที่ระบายความร้อนได้ดี  และวิธีเลือกขนาดของห่างควรมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 32-35 นิ้วหรือประมาณ 80-100 ซม.  น้ำหนักของห่างควรหนักประมาณ 0-9-1 กิโลกรัม ซึ่งขนาดของห่วงขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคล วิธีการเล่นต้องอบอุ่นร่างกายก่อนเล่น โดยยืดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างน้อย 5-10 นาที จากนั้นยืนแยกเท้าประมาณช่วงไหล่เพื่อให้ขาทั้ง 2 ข้างรับน้ำหนักเท่าๆ กันเพื่อเป็นการป้องกันการบาดเจ็บที่เข่า ต่อมานำห่วงมาคล้องลำตัวให้อยู่ระดับเอว มือทั้งสองข้างจับห่วงในตำแหน่งใกล้ลำตัว  พยายามถือห่วงให้ขนานกับพื้นจะช่วยให้เวลาเหวี่ยงทำได้ง่าย  ถ้าถนัดมือขวาให้ออกแรงเหวี่ยงจากมือและไหล่ขวาไปทางด้านซ้ายให้ห่วงขนานไปกับพื้นโดยยังไม่หมุนเอว เหวี่ยงจนห่วงสามารถเลี้ยงอยู่ที่เอวได้มากขึ้นจึงส่ายเอวไปมารับห่วง  แต่ต้องระวังไม่สายเป็นวงกว้าง  เพราะอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บที่ข้อต่อบริเวณเอวได้ ควรควบคุมการส่ายด้วยการเกร็งรอบเอวไปด้วย […]

วิธีการเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร

วิธีการเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1522 วรรคสอง ซึ่งได้บัญญัติว่า ถ้าเป็นการหย่าโดยคำพิพากษาของศาล หรือในกรณีที่สัญญาหย่ามิได้กำหนดเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรไว้ให้ศาลเป็นผู้กำหนด ดังนั้นถึงจะไม่ได้ขอค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรไว้ในขณะหย่า แต่มารดาหรือบิดาที่เลี้ยงดูบุตร ยังมีสิทธิเรียกร้องจากบิดาหรือมารดาอีกฝ่ายหนึ่งในภายหลัง ตัวอย่างคดีฟ้องขอค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรในภายหลัง เช่น คดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2971/2544 ซึ่งศาลได้วินิจฉัยไว้ว่า ข้อความตามบันทึกข้อตกลงทะเบียนหย่ามีว่า “คู่หย่าทั้งสองฝ่ายสาเหตุแห่งการหย่าเพราะทรรศนะไม่ตรงกัน มีบุตรด้วยกัน 1 คน คือเด็กชาย ท. อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของมารดา” ข้อความดังกล่าวไม่ใช่ข้อตกลงเรื่องออกเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเป็นจำนวนเท่าใดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1522 วรรคหนึ่ง ศาลจึงมีอำนาจกำหนดให้จำเลยออกค่าอุปการะเลี้ยงดูได้ตามมาตรา 1522 วรรคสอง  นอกจากนี้บันทึกข้อตกลงท้ายทะเบียนการหย่า แม้เป็นสัญญาระหว่างโจทก์จำเลยซึ่งทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรก็มิได้ลบล้างหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของบิดามารดาที่มีต่อบุตรผู้เยาว์  การที่โจทก์นำสืบถึงหน้าที่ดังกล่าวของจำเลยซึ่งเป็นบิดา  จึงมิใช่การนำสืบพยานบุคคลหักล้างหรือขัดกับพยานเอกสาร เมื่อโจทย์นำสืบได้ความชัดแจ้งและจำเลยก็ยอมรับว่า หลังการจดทะเบียนหย่าในปี 2537 จำเลยมิได้ให้ค่าอุปการะเลี้ยงดูผู้เยาว์เนื่องจากจำเลยยืนยันว่าไม่เคยตกลงที่จะให้ค่าอุปการะเลี้ยงดู โจทก์ก็เรียกให้จำเลยรับผิดจ่ายเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรย้อนหลังตั้งแต่ปี 2537 จนถึงวันฟ้องได้ อย่างไรก็ตาม สามารถจะฟ้องเรียกร้องได้ในจำนวนเงินที่มารดาได้ทดรองจ่ายไปแล้วได้ด้วย  เพียงแต่ฟ้องเรียกร้องย้อนหลังได้เฉพาะจำนวนเงินที่ได้ชำระไปภายในระยะเวลา 5 ปี ตัวอย่างคดี ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2697/2548  ซึ่งวินิจฉัยไว้ว่า  หากไม่ได้ตกลงกันให้ฝ่ายใดออกค่าอุปการะเลี้ยงดู แต่บิดามารดามีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่บุตรผู้เยาว์ตามมาตรา 1565 วรรคหนึ่ง  อันมีลักษณะเป็นลูกหนี้ร่วมกันและต้องรับผิดเป็นส่วนเท่าๆ […]

วิธีบรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสีย

วิธีบรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสีย

จิตอาสาและน้ำใจ สองคำที่เบ่งบานและพบเห็นตลอดเวลา ในช่วงที่คนไทยประสบภาวะวิกฤติน้ำท่วมใหญ่ในคราวนี้  ซึ่งที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้สัมผัสนักในเมืองใหญ่ที่ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดอย่างกรุงเทพฯ ล่าสุดกับการคิดค้นสูตร “ปูนน้ำใส 54” ที่มีคุณสมบัติจะช่วยช่วยบรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสีย กำจัดกลิ่น สารปนเปื้อน เชื้อโรค รวมไปถึงกำจัดไข่ยุงได้ด้วย งานนี้เป็นความร่วมมือของบรรดาพี่น้องผองเพื่อนที่ทำงานร่วมกันมาก่อนหน้านี้ ที่เห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านจึงได้ช่วยกันคิดค้นสูตร “ปูนน้ำใส 54” ขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วย รศ.นสพ.ดร.จิรศักดิ์  ตั้งตรงไพโรจน์  ประธานที่ปรึกษาศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา  ชันซื่อ ผอ.ศูนย์ฯ, สพ.ญ.ฐนิดา  เหตระกูล รองผอ.ศูนย์ฯ, นายจิรศักดิ์  พุ่มเงิน  มูลนิธิอนุรักษ์สัตว์น้ำไทย รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา  กล่าวว่า ในช่วงน้ำท่วมพวกเราได้ออกช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนรวมไปถึงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม  ผู้คนส่วนใหญ่ไม่อยากอพยพไปอยู่ที่อื่น และยิ่งน้ำท่วมนานยิ่งทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนจากปัญหาน้ำเน่าเสีย  ส่งกลิ่นเหม็น ที่ชาวบ้านต้องสูดดมอยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงปัญหาเรื่องยุงและนับวันจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น เราจึงมาคิดวิธีที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน จึงเป็นที่มาของการวิจัย “ปูนน้ำใส” จิตอาสากลุ่มนี้บอกว่า ปูนน้ำใส ไม่ได้เป็นนวัตกรรมใหม่ เพียงแต่น้ำสารที่มีคุณสมบัติที่จะช่วยลดความเน่าเสีย กลิ่น ฆ่าเชื้อโรค และจับสารพิษ มาผสมกันและทดลองในห้องปฏิบัติการ รวมไปถึงการทดลองใช้ว่าได้ผลจริง โดยประกอบไปด้วยสาร 4 ชนิด คือ […]

วิธีการชิมพาสต้า

วิธีการชิมพาสต้า

ความจริงแล้วการทำเส้นพาสต้าหรือเส้นของอิตาเลียนนั้น  เส้นจะต้องไม่นิ่มจนเกินไป และต้องมีความเหนียวติดฟันอยู่นิดหนึ่ง  แต่ต้องมีความนุ่มอยู่ด้วย  ฉะนั้น เวลาเราไปกินอาหารที่ร้านอาหารอิตาเลียนแล้วสั่งพาสต้ามากิน เมื่อกินเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเส้นพาสต้าแข็งเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว  เพราะการทำพาสต้าเขาจะทำเส้นพาสต้าไม่นิ่มมาก  แต่จะต้องไม่แข็งมากจนเกินไป  โดยจะยังมีความแข็งและยังมีความเหนียวของเส้นอยู่ เส้นจะไม่เละ สำหรับอาหารอิตาเลียน ซอสมะเขือเทศหรือครีมซอสที่ใช้นั้น ต้องไม่มีความหวาน เพราะในซอสมะเขือเทศมีความหวานโดยธรรมชาติอยู่แล้ว จึงไม่ต้องใส่น้ำตาลเพิ่มเข้าไปอีกนั่นเอง เวลาเราไปกินซอสมะเขือเทศที่มีความหวาน เราก็มักจะไม่เข้าใจ ไม่รู้ว่าความหวานนั้นมาจากมะเขือเทศหรือว่าหวานจากน้ำตาล ต้องลองสังเกตดู ซอสมะเขือเทศที่หวานตามธรรมชาติจะไม่หวานมากและจะมีความเปรี้ยวปนมาด้วยนิดๆ ส่วนครีมซอสก็ต้องไม่หวาน แต่จะมีความเค็ม ความมัน และตัดความเลี่ยนด้วยซอสพริกเล็กน้อย เพื่อจะทำให้ไม่เลี่ยนจนเกินไปและถ้าเขาใช้ชีสที่ดี ชีสนั้นจะไม่เค็มจนเกินไปและกลิ่นไม่แรงจนเกินไป ทำให้พาสต้าอร่อยขึ้น

วิธีทำสายรัดผ้าม่าน

วิธีทำสายรัดผ้าม่าน

ประโยชน์ของผ้าม่านมีหลายชนิด  ทั้งช่วยบดบังแสงแดด ลดความร้อน อำพรางสายตา ประดับประดาให้บ้านดูหรูหราสวยงาม  ปัจจุบันผ้าม่านมีหลายชนิด สามารถเลือกให้เข้ากับรสนิยมและตัวบ้านได้อย่างลงตัวหลายคนจึงให้ความสนใจในการเลือกซื้อผ้าม่าน ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพ สีสันเข้ากับสไตล์ความชอบของตนเอง การรัดผ้าม่านให้เป็นระเบียบไม่ให้พลิ้วปลิว มักนิยมใช้ สายรัดม่าน ซึ่งมักจะเป็นผ้าชนิดเดียวกันกับผ้าม่านหรือเป็นวัสดุที่เข้ากันได้ ทั้งนี้ของใช้ทุกอย่างย่อมมีเสื่อมสภาพ สายรัดม่านที่เคยอยู่คู่กันอาจชำรุดหลุดออกมาถึงคราวต้องซ่อมแซม อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม เส้นเทป โมโมทาร่าสีครีม แบบลายและแบบเส้น เข็มสอย ด้ายเย็บผ้า ตัวครอบสีทอง 2 อัน คริสตัลเหลืองเข้ม ขนาด 0.4 ซม. สีเหลืองเข้มอ่อน 0.8 ซม. สีขาวขนาด 0.5 ซม. คริสตัลหยดน้ำสีเหลือง ขนาด 0.8 ซม. และลูกปัดสีเหลือง สำหรับขั้นตอนการทำจำเป็นต้องใช้สมาธิ บรรจงประดิษฐ์สักหน่อย เริ่มจากตัดเส้นเทป แบบลายยาว 50 ซม. 2 เส้น  จากนั้นใช้ด้านสอยเย็บเส้นเทปติดกัน เย็บเก็บปลายเส้นเทป  ถัดมานำเส้นเทปแบบเส้น เย็บเข้ากันทำเป็นห่วง สอดเข้าในตัวครอบสีทอง ติดปืนกาวให้เรียบร้อยทั้งสองด้าน จากนั้นร้อยคริสตัลกับปลายลายเส้นเทป  เริ่มจากเหลืองเข้ม-ขาว-เหลืองเข้ม-เหลืองอ่อน-เหลืองเข้ม-ขาว-เหลืองเข้ม-ขาว […]

เคล็ดลับตำพริกแกงให้อร่อย

เคล็ดลับตำพริกแกงให้อร่อย

1.  เตรียมเครื่องแกงให้พร้อม ได้แก่ กระเทียม หัวหอมแดง ตะไคร้ หัวข่า ใบมะกรูด พริกสด ลูกกระเพรา ผักชีไร่ ผิวมะกรูด พริกขี้หนู ข้าวสาร หัวไพร กะปิ ปริมาณแล้วแต่ต้องการมากหรือน้อย (พริกต้องนำไปตากแดดก่อน 1 แดด เพื่อเวลานำมาตำจะได้ให้กลิ่นที่หอมฉุย สำหรับปริมาณแล้วแต่ว่าชอบเผ็ดมากหรือน้อย) 2.  หั่นเครื่องแกงเป็นชิ้นเล็กๆ คลุกเคล้ากันในกะละมัง จากนั้นนำมาตำให้ละเอียด 3.  ใส่กะปิ 4.  แพ็กใส่ถุงพลาสติกนำไปแช่ตู้เย็น เก็บไว้รับประทาน หรือส่งขาย

วิธีการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าหลังน้ำท่วม

วิธีการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าหลังน้ำท่วม

อันตรายจากไฟฟ้าเมื่อน้ำลดมีไม่น้อยไปกว่าตอนน้ำเริ่มท่วมปัญหาส่วนใหญ่ที่จะพบ ได้แก่ ปัญหาจากไฟฟ้าดูดหรือมีไฟฟ้ารั่วจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปียกชื้นที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต  รวมถึงปัญหาไฟไหม้บ้านอันเนื่องจากกระแสลัดวงจร ดังนั้น ขอแนะนำเพื่อความปลอดภัย ดังนี้ หากไม่มั่นใจว่าได้มีการตัดกระแสไฟฟ้า หรือปลดวงจรไฟฟ้าภายในบ้าน ให้หลีกเลี่ยงการแตะสัมผัสวัสดุที่เป็นโลหะที่เป็นส่วนประกอบของบ้าน ไม่ว่าจะเป็นกลอนหรือลูกบิดประตู รั้วโลหะ เสาโคมไฟสนาม กริ่งหน้าบ้าน กล่องควบคุมประตูอัตโนมัติ เป็นต้น เพราะอาจมีไฟรั่ว เป็นอันตรายถึงชีวิต ขั้นตอนที่ควรจำ ก่อนผู้ใช้ไฟฟ้าจะเข้าบ้าน ควรปฏิบัติดังนี้ 1.  การเข้าบ้านให้ปลอดภัย แนะนำให้เตรียมไฟฉาย สวมถุงมือยางชนิดหนา และใส่รองเท้าบูทยางที่ไม่มีรู้รั่ว เพื่อให้สามารถเข้าไปภายในบ้านเพื่อปลดเมนสวิตช์ตัดไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย 2.  ตัดไฟฟ้าภายในบ้านเป็นอันดับแรก  โดยการปลดเมนสวิตช์ เพื่อตรวจสอบระบบไฟฟ้า เนื่องจากไม่อาจทราบได้ว่าจะมีไฟฟ้ารั่วบริเวณใดบ้าง หรือมีความผิดปกติอื่นๆหรือไม่ หากแผงเมนสวิตช์เคยถูกน้ำท่วม ห้ามแตะต้องโดยเด็ดขาด 3.  ตรวจสอบให้มั่นใจ ก่อนสับเมนสวิตช์เพื่อใช้ไฟฟ้า ดังนี้ –  สำรวจและตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านทั้งหมด เพื่อแยกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมออก รวมถึงการตรวจสอบความผิดปกติอื่นๆของระบบไฟฟ้า –  อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่เคยถูกน้ำท่วมห้ามใช้งานโดยเด็ดขาดจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบจากช่างผู้เชี่ยวชาญหรือจากตัวแทนบริษัทผู้ผลิต มิฉะนั้นอาจถูกไฟฟ้าดูดหรือเกิดเพลิงไหม้จากการใช้งาน –  เต้ารับสวิตช์หรือสายไฟฟ้าที่เคยถูกน้ำท่วมควรตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีไฟฟ้ารั่ว แนะนำให้เปลี่ยนจะปลอดภัยที่สุด 4.  ในกรณีที่ไม่มั่นใจในความปลอดภัย ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาตรวจสอบ ข้อมูลจาก การไฟฟ้านครหลวง

วิธีทำผ้าคลุมพัดลมกันฝุ่น

วิธีทำผ้าคลุมพัดลมกันฝุ่น

อุปกรณ์ ผ้าสีพื้น ผ้าพิมพ์ลายสีสันสดใส เส้นเทปผ้ากุ่นหรือใช้เชือกก็ได้ ลูกปัดขนาดใหญ่ 2 เมตร ขนาดเล็ก 2 เม็ด จักรเย็บผ้า กรรไกร เข็มและด้าย มาวางไว้ด้วยกัน วิธีทำ ก่อนเริ่มลงมือ หยิบผ้าลายน่ารัก มาตัดวงกลมขนาด 86 ซม. พอเหมาะกับพัดลมขนาด 16 นิ้ว ตัดผ้าเพื่อทำสายเข้ามา 2 นิ้ว แล้วเย็บแซก จากนั้นพับริมประมาณ 1 นิ้วครึ่ง แล้วเย็บรอบวงกลม ขั้นตอนนี้อาจยากสักหน่อยให้ใจเย็นค่อยๆ เย็บ จากนั้นสอดกิ๊บดำหนีบผมกับปลายเส้นเทปผ้ากุ่น สอดนำร่องตามรอยที่เย็บไว้ให้เส้นเทปทะลุออกมาจบกัน หันมาตัดผ้าสีพื้นตัดเป็นรูปกลีบดอกไม้ตามต้องการ แซกรอบแบบที่วาด ทำเส้นลายในกลีบ ทำทั้งหมด 5 กลีบติดกัน แล้วรูดเป็นดอกไม้จัดแต่งให้สวยงาม ม้วนเส้นเทปผ้ากุ่นเป็นวงกลมแล้วเย็บให้ยึดติดกัน นำมาติดเป็นเกสรดอกไม้ ได้ผ้าคลุมเป็นรูปเป็นร่างแล้ว นำไปครอบพัดลม ร้อยลูกปัดขนาดใหญ่ และเล็กตามลำดับข้างละลูก เสร็จแล้วขมวดเป็นปมเพื่อไม่ให้ลูกปัดหลุดต่อมารูดแล้วดังมัดให้อยู่แล้วหันมาเย็บดอกไม้ตกแต่งเพิ่มเติมรายละเอียดให้ผ้าคลุมพัดลมผืนสวย

วิธีสังเกตลักษณะเครื่องสำอางที่หมดอายุ

วิธีสังเกตลักษณะเครื่องสำอางที่หมดอายุ

การสังเกตลักษณะของเครื่องสำอางที่หมดอายุการใช้งานที่เห็นได้ชัดๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคุณผู้หญิงที่จำไม่ได้ว่าเริ่มเปิดใช้งานครั้งแรกตั้งแต่เมื่อไร และไม่แน่ใจว่าจะหมดอายุหรือยัง เพราะทิ้งกล่องที่บอกวันไปเรียบร้อยแล้ว การดูด้วยตาพิสูจน์ด้วยจมูกจะช่วยให้คุณเซฟความปลอดภัยให้ตัวเองได้ –         การแตกระแหงของผงฝุ่นอัดแข็งโดยเฉพาะแป้งและอายแชโดว์ จะแตกง่ายและเปลี่ยนสี –         การแยกชั้นตะกอนและเปลี่ยนสีของเครื่องสำอางประเภทน้ำ เช่น รองพื้น เบส และกันแดด –         อาการเยิ้มเหลวของคอสเมติกประเภทแท่งและดินสออย่างคอนซีลเลอร์ ลิปสติก และดินสอเขียนขอบตาหรือเขียนคิ้ว –         การจับตัวเป็นก้อนของมาสคาร่า ซึ่งมักจะมาพร้อมกลิ่น –         ความเหนียว หนืด และกลิ่นสำหรับลิปสติกประเภทลิปกลอสที่มีด้ามฟองน้ำในตัวสำหรับการทาปาก เพราะเป็นอุปกรณ์ที่สะสมเชื้อโรคได้ง่าย