วิธีเรียกร้องค่าเสียหายจากประกันภัยรถ

ขั้นที่ 1  การเรียกค่าสินไหม จาก พ.ร.บ.รถ(พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535)

คุ้มครองเฉพาะการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตเท่านั้น

1.  ค่ารักษาพยาบาล  จ่ายตามจริง ให้โรงพยาบาลไม่เกิน 5 หมื่นบาท

2.  ค่าชดเชยรายวัน จ่ายให้ผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลวันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน

3.  ค่าปลงศพ  จ่ายให้ทายาท 2 แสนบาท(รวมค่ารักษาพยาบาล)

ข้อควรจำ

  • ต้องยื่นเอกสารเรียกค่าสินไหมภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดเหตุ
  • ให้ยื่นเอกสารกับบริษัทประกันภัยที่รับทำ พ.ร.บ. รถ คันที่ผู้ประสบภัยโดยสารมา
  • หากบริษัทประกันภัยไม่ยอมจ่ายให้ยื่นเรียกร้องที่ คปภ.ส่วนกลาง หรือ คปภ.จังหวัด ทันที

ขั้นที่ 2 การเรียกค่าเสียหายกับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ(ประกันภัยชั้น 1,2,3)

ค่าเสียหายที่เรียกได้คือ

1.  ค่ารักษาพยาบาล ส่วนที่เกินวงเงินของ พ.ร.บ. รถ

2.  ค่าทนทุกข์ทรมาน จากการบาดเจ็บ

3.  ทรัพย์สินที่เสียหาย หรือสูญหายในขณะเกิดอุบัติเหตุ

4.  ค่าเสียหายอื่น ๆ เช่น ค่าขาดโอกาสในการเดินทางหรือทำงาน ค่าขาดไร้อุปการะ ค่าขาดรายได้ เป็นต้น

วิธีทำและเคล็ดลับดี ๆ ที่ควรรู้

วิธีซักผ้าเปื้อนไข่
วิธีทำความสะอาดมีดมีรอยสนิม
วิธีทำความสะอาดหินอ่อน
วิธีแก้ไขรสชาติน้ำแกงที่เค็มเกินไป
วิธีปฐมพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหัก
วิธีการชิมพานาคอตต้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 + 6 =