วิธีปฐมพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหัก

กระดูกหัก หมายถึง การที่กระดูกมีรอยแตกแยกออกจากกัน หรือเคลื่อนที่ออกจากกัน มี 2 ชนิด ดังนี้

กระดูกหักแบบปิด

หักแบบปิด หมายถึง ภาวะที่กระดูกได้รับความบาดเจ็บและเกิดการหักโดยไม่มีการแทงทะลุออกนอกผิวหนัง

การปฐมพยาบาล

ใช้วัสดุที่หาได้ดามส่วนที่หักไว้ชั่วคราว เช่น แผ่นไม้ยาว กระดาหนังสือพิมพ์พับตามยาวหลาย ๆ ชั้น กาบใบมะพร้าว เป็นต้น เพื่อยึดตรึงให้ส่วนที่หักอยู่นิ่งมากที่สุด อย่าดึงกลับเข้าที่แล้วรีบส่งแพทย์

กระดูกหักแบบเปิด

หักแบบเปิด หมายถึง ภาวะที่กระดูกได้รับความบาดเจ็บและหักแทงทะลุออกนอกผิวหนังหรือมีเลือดไหล

การปฐมพยาบาล

–         ใช้ผ้าสะอาดปิดบริเวณบาดแผลเพื่อห้ามเลือด

–         ใช้วัสดุที่หาได้ดามส่วนที่หักไว้ชั่วคราว

–         รีบนำส่งโรงพยาบาล

ข้อควรระวัง

–         ถ้ามีกระดูกทะลุออกนอกเนื้ออย่าดึงกลับเข้าที่

–         ให้ใช้ผ้าสะอาดปิดไว้แล้วรีบส่งแพทย์

–         หากมีเลือดไหลจำนวนมากให้ทำการห้ามเลือด

วิธีทำและเคล็ดลับดี ๆ ที่ควรรู้

วิธีทำความสะอาดพื้นไม้
วิธีการป้องกันเพื่อส่งเสริมสุขภาพของชีวิตคู่
วิธีรักษาอ่างอาบน้ำให้สะอาดเอี่ยม
วิธีการเลือกเครื่องสำอางแดนกิมจิ
วิธีรักษาหุ่นของคนอยากผอม
วิธีป้องกันเบื้องต้นของโรคต้อหิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight + fifteen =