วิธีการเลือกใช้หมวกนิรภัย

1.  ควรใช้หมวกนิรภัยที่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)

2.  เลือกขนาดของหมวกให้พอดีกับขนาดของศีรษะ

3.  เลือกหมวกนิรภัยที่มีสีสันสดใสเพื่อช่วยให้คนขับรถอื่น ๆ มองเห็นได้ชัดเจน โดยเฉพาะกลางคืน

4.  ควรเปลี่ยนหมวกนิรภัยใหม่ทุก 3-5 ปี เนื่องจากมีการเสื่อมอายุการใช้งานหรือหมวกที่เคยได้รับการกระแทกมาแล้ว ควรเปลี่ยนหมวกใหม่เช่นกัน

วิธีทำและเคล็ดลับดี ๆ ที่ควรรู้

วิธีซักผ้าเปื้อนเลือด
วิธีทำความสะอาดพื้นซีเมนต์-พื้นหินขัด
วิธีทำความสะอาดกระเบื้องเคลือบ
วิธีทำความสะอาดมือเปื้อนยางกล้วย
เคล็ดลับการหุงข้าวญี่ปุ่นให้นุ่มน่ารับประทาน
วิธีการเรียนรู้พฤติกรรมของเพื่อนร่วมงานต่างวัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve − 8 =