วิธีการเลือกใช้หมวกนิรภัย

1.  ควรใช้หมวกนิรภัยที่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)

2.  เลือกขนาดของหมวกให้พอดีกับขนาดของศีรษะ

3.  เลือกหมวกนิรภัยที่มีสีสันสดใสเพื่อช่วยให้คนขับรถอื่น ๆ มองเห็นได้ชัดเจน โดยเฉพาะกลางคืน

4.  ควรเปลี่ยนหมวกนิรภัยใหม่ทุก 3-5 ปี เนื่องจากมีการเสื่อมอายุการใช้งานหรือหมวกที่เคยได้รับการกระแทกมาแล้ว ควรเปลี่ยนหมวกใหม่เช่นกัน

วิธีทำและเคล็ดลับดี ๆ ที่ควรรู้

วิธีซักเสื้อชั้นใน
วิธีซักผ้าเปื้อนยาแดงหรือ เมอร์ซิโอเลท
วิธีซักผ้าเปื้อนรอยไหม้-ผ้าสักหลาด
วิธีทำความสะอาดมือเปื้อนยางขนุน
วิธีเลือกกรอบแว่นตาให้เข้ากับใบหน้า
วิธีศัลยกรรมใบหน้าให้สวยและปลอดภัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × four =