Posts Tagged “PDF”

วิธีแปลงไฟล์รูปภาพ เป็นไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรม Foxit Phantom

วิธีแปลงไฟล์รูปภาพ เป็นไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรม Foxit Phantom

โปรแกรม Foxit Phantom เป็นโปรแกรมอ่าน PDF ไฟล์ ที่คุณสามารถใช้เปลี่ยนไฟล์รูปภาพ เป็น PDF ไฟล์ได้  สำหรับวิธีการมีดังนี้ 1. จัดเตรียมไฟล์รูปภาพที่จะเปลี่ยนเป็น PDF ไฟล์ ซึ่งถ้ามีหลายภาพคุณจะเปลี่ยนเป็นไฟล์ PDF หลายๆไฟล์ก็ได้ หรือจะเปลี่ยนให้หลายๆภาพ อยู่ใน PDF ไฟล์เดียวกันก็ได้ 2. เปิดโปรแกรม Foxit Phantom (หากไม่มีลองโหลดจาก ที่นี่ แล้วทำการติดตั้งโปรแกรมลงคอมพิวเตอร์) 3. หลังจากเปิดไฟล์ให้เลือกตามภาพด้านบน คือ File  — Create PDF ซึ่งเมื่อเลือกตามนี้ จะมีเมนูให้เลือก 4 ตัว คือ สร้างไฟล์ PDF จากไฟล์ , สร้างจากเครื่องสแกน ,สร้างจากหลายๆไฟล์มารวมกัน , สร้างจากหน้าว่าง ในที่นี้ให้เลือก From Multiple Files .. 4. […]