Posts Tagged “ไฟฟ้าลัดวงจร”

วิธีการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าหลังน้ำท่วม

วิธีการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าหลังน้ำท่วม

อันตรายจากไฟฟ้าเมื่อน้ำลดมีไม่น้อยไปกว่าตอนน้ำเริ่มท่วมปัญหาส่วนใหญ่ที่จะพบ ได้แก่ ปัญหาจากไฟฟ้าดูดหรือมีไฟฟ้ารั่วจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปียกชื้นที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต  รวมถึงปัญหาไฟไหม้บ้านอันเนื่องจากกระแสลัดวงจร ดังนั้น ขอแนะนำเพื่อความปลอดภัย ดังนี้ หากไม่มั่นใจว่าได้มีการตัดกระแสไฟฟ้า หรือปลดวงจรไฟฟ้าภายในบ้าน ให้หลีกเลี่ยงการแตะสัมผัสวัสดุที่เป็นโลหะที่เป็นส่วนประกอบของบ้าน ไม่ว่าจะเป็นกลอนหรือลูกบิดประตู รั้วโลหะ เสาโคมไฟสนาม กริ่งหน้าบ้าน กล่องควบคุมประตูอัตโนมัติ เป็นต้น เพราะอาจมีไฟรั่ว เป็นอันตรายถึงชีวิต ขั้นตอนที่ควรจำ ก่อนผู้ใช้ไฟฟ้าจะเข้าบ้าน ควรปฏิบัติดังนี้ 1.  การเข้าบ้านให้ปลอดภัย แนะนำให้เตรียมไฟฉาย สวมถุงมือยางชนิดหนา และใส่รองเท้าบูทยางที่ไม่มีรู้รั่ว เพื่อให้สามารถเข้าไปภายในบ้านเพื่อปลดเมนสวิตช์ตัดไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย 2.  ตัดไฟฟ้าภายในบ้านเป็นอันดับแรก  โดยการปลดเมนสวิตช์ เพื่อตรวจสอบระบบไฟฟ้า เนื่องจากไม่อาจทราบได้ว่าจะมีไฟฟ้ารั่วบริเวณใดบ้าง หรือมีความผิดปกติอื่นๆหรือไม่ หากแผงเมนสวิตช์เคยถูกน้ำท่วม ห้ามแตะต้องโดยเด็ดขาด 3.  ตรวจสอบให้มั่นใจ ก่อนสับเมนสวิตช์เพื่อใช้ไฟฟ้า ดังนี้ –  สำรวจและตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านทั้งหมด เพื่อแยกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมออก รวมถึงการตรวจสอบความผิดปกติอื่นๆของระบบไฟฟ้า –  อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่เคยถูกน้ำท่วมห้ามใช้งานโดยเด็ดขาดจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบจากช่างผู้เชี่ยวชาญหรือจากตัวแทนบริษัทผู้ผลิต มิฉะนั้นอาจถูกไฟฟ้าดูดหรือเกิดเพลิงไหม้จากการใช้งาน –  เต้ารับสวิตช์หรือสายไฟฟ้าที่เคยถูกน้ำท่วมควรตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีไฟฟ้ารั่ว แนะนำให้เปลี่ยนจะปลอดภัยที่สุด 4.  ในกรณีที่ไม่มั่นใจในความปลอดภัย ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาตรวจสอบ ข้อมูลจาก การไฟฟ้านครหลวง