Posts Tagged “ไฟฟ้ารั่ว”

วิธีปฐมพยาบาลเมื่อถูกไฟดูด

วิธีปฐมพยาบาลเมื่อถูกไฟดูด

ช่วงที่น้ำท่วมหลายคนยังขาดความรู้เรื่องการช่วยเหลือคนที่ถูกไฟดูดกันอยู่มาก ก่อนที่จะถูกไฟดูด ถ้าหากบริเวณบ้านยังมีน้ำท่วมหลงเหลืออยู่  ควรใช้ไม้แห้งเขี่ยสายไฟให้พ้นน้ำ หรือไม่ก็ยกคัทเอาท์ไฟฟ้าขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าลัดวงจร ถ้าเพื่อนของคุณบังเอิญถูกไฟดูด อย่าวิ่งเข้าไปกระชากเพื่อนออกมาด้วยพลังช้างสาร เพราะกระแสไฟฟ้าจะแล่นจากตัวเพื่อนมาดูดคุณอีกคนหนึ่งทันที  ให้ใช้วัสดุแห้งๆ ที่ไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า  อย่างเช่นผ้าแห้งคล้องตัวคนที่ถูกไฟดูดแล้วดึงให้พ้นสายไฟ เมื่อพาเพื่อนออกมาได้แล้ว ควรหยุดการไหลของไฟฟ้าด้วยการปูวัตถุที่เป็นโลหะขนาดใหญ่ เช่น แผ่นสังกะสี ลงกับพื้น  จัดให้คนป่วยนอนราบลงบนแผ่นโลหะนั้น  แล้วราดน้ำลงบนตัวผู้ป่วยและพื้นรอบๆ ให้กระแสไฟฟ้าไหลไปรวมตัวในแผ่นโลหะ จะช่วยให้ผู้ป่วยมีสติขึ้นมาได้  จากนั้นก็ต้องรีบพากันไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด ในกรณีที่ผู้ป่วยยังไม่รู้สึกตัว หรือไม่หายใจแล้ว ปฐมพยาบาลโดยการเป่าปากหรือปั๊มหัวใจทันทีก่อนนำส่งโรงพยาบาลต่อไป อันตรายมีอยู่รอบตัว แต่เราสามารถเลี่ยงได้ด้วยการไม่ประมาท

วิธีการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าหลังน้ำท่วม

วิธีการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าหลังน้ำท่วม

อันตรายจากไฟฟ้าเมื่อน้ำลดมีไม่น้อยไปกว่าตอนน้ำเริ่มท่วมปัญหาส่วนใหญ่ที่จะพบ ได้แก่ ปัญหาจากไฟฟ้าดูดหรือมีไฟฟ้ารั่วจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปียกชื้นที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต  รวมถึงปัญหาไฟไหม้บ้านอันเนื่องจากกระแสลัดวงจร ดังนั้น ขอแนะนำเพื่อความปลอดภัย ดังนี้ หากไม่มั่นใจว่าได้มีการตัดกระแสไฟฟ้า หรือปลดวงจรไฟฟ้าภายในบ้าน ให้หลีกเลี่ยงการแตะสัมผัสวัสดุที่เป็นโลหะที่เป็นส่วนประกอบของบ้าน ไม่ว่าจะเป็นกลอนหรือลูกบิดประตู รั้วโลหะ เสาโคมไฟสนาม กริ่งหน้าบ้าน กล่องควบคุมประตูอัตโนมัติ เป็นต้น เพราะอาจมีไฟรั่ว เป็นอันตรายถึงชีวิต ขั้นตอนที่ควรจำ ก่อนผู้ใช้ไฟฟ้าจะเข้าบ้าน ควรปฏิบัติดังนี้ 1.  การเข้าบ้านให้ปลอดภัย แนะนำให้เตรียมไฟฉาย สวมถุงมือยางชนิดหนา และใส่รองเท้าบูทยางที่ไม่มีรู้รั่ว เพื่อให้สามารถเข้าไปภายในบ้านเพื่อปลดเมนสวิตช์ตัดไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย 2.  ตัดไฟฟ้าภายในบ้านเป็นอันดับแรก  โดยการปลดเมนสวิตช์ เพื่อตรวจสอบระบบไฟฟ้า เนื่องจากไม่อาจทราบได้ว่าจะมีไฟฟ้ารั่วบริเวณใดบ้าง หรือมีความผิดปกติอื่นๆหรือไม่ หากแผงเมนสวิตช์เคยถูกน้ำท่วม ห้ามแตะต้องโดยเด็ดขาด 3.  ตรวจสอบให้มั่นใจ ก่อนสับเมนสวิตช์เพื่อใช้ไฟฟ้า ดังนี้ –  สำรวจและตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านทั้งหมด เพื่อแยกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมออก รวมถึงการตรวจสอบความผิดปกติอื่นๆของระบบไฟฟ้า –  อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่เคยถูกน้ำท่วมห้ามใช้งานโดยเด็ดขาดจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบจากช่างผู้เชี่ยวชาญหรือจากตัวแทนบริษัทผู้ผลิต มิฉะนั้นอาจถูกไฟฟ้าดูดหรือเกิดเพลิงไหม้จากการใช้งาน –  เต้ารับสวิตช์หรือสายไฟฟ้าที่เคยถูกน้ำท่วมควรตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีไฟฟ้ารั่ว แนะนำให้เปลี่ยนจะปลอดภัยที่สุด 4.  ในกรณีที่ไม่มั่นใจในความปลอดภัย ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาตรวจสอบ ข้อมูลจาก การไฟฟ้านครหลวง