Posts Tagged “แพ้ผงซักฟอก”

วิธีป้องกันผิวแพ้ผงซักฟอก

วิธีป้องกันผิวแพ้ผงซักฟอก

แม่บ้านหลายท่านแพ้ผงซักฟอก คือ หลังจากซักผ้าแล้วจะคันมือ บางคนผงซักฟอกกัดมือจนมือเปื่อยก็มี วิธีป้องกันไม่ยาก หลังจากซักผ้าแล้วให้แช่มือในน้ำที่ผสมบอริคสัก 5 นาที แค่นี้ก็ไม่มีปัญหาแล้ว