Posts Tagged “เห็บหมา”

วิธีกำจัดเห็บหมา

วิธีกำจัดเห็บหมา

เห็บหมาเวลาจับตัวได้อย่าบี้ เพราะไข่ของมันจะแตก ตัวตาย แต่ไข่ไม่ตาย มันจะเกิดเป็นตัวเต็มบ้าน 1.  วิธีแก้-จับเห็บหมาได้อย่าบี้ จับใส่ในภาชนะที่ใส่น้ำมันก๊าซ ใส่ลงไปมันจะตายไม่แพร่พันธุ์ 2.  ปราบเห็บ-ใช้ยาปราบเห็บที่มีขายตามร้านขายอุปกรณ์สุนัขหรือคลินิกสุนัข ยาบางชนิดใช้กับแมวไม่ได้ อ่านรายละเอียดให้ดีก่อนใช้ วิธีปราบ-อาบน้ำถูสบู่หมาให้สะอาดแล้ว จึงเอายาปราบเห็บผสมน้ำตามส่วนที่ระบุไว้ อาบให้ทั่วตัวหมา แล้วผูกตากแดดอ่อนๆไว้ ส่วนตัวเห็บที่ยั้วเยี้ยในบ้านมันจะหาหมาเกาะไม่ได้ เพราะหมามียาคุ้มกันอยู่ จะอดแล้วตายไปเอง