Posts Tagged “เลือดกำเดาออก”

วิธีบำบัดเลือดกำเดาออก

วิธีบำบัดเลือดกำเดาออก

ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ขวาบีบที่ดั้งจมูกให้แน่น  โดยที่ยังคงหายใจได้ นาน ๒ นาที เลือดกำเดาจะหยุดไหลทันที  ไม่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำแข็งหรือความเย็นช่วยแต่อย่างใดเลย