Posts Tagged “อ่างอาบน้ำ”

วิธีรักษาอ่างอาบน้ำให้สะอาดเอี่ยม

วิธีรักษาอ่างอาบน้ำให้สะอาดเอี่ยม

คราบเกิดจากการขาดการดูแล คุณควรทำความสะอาดห้องน้ำอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง และก่อนลงอาบน้ำในอ่างทุกครั้งควรอาบตัวด้วยฝักบัวก่อนครั้งหนึ่งเสมอ เพื่อล้างคราบไคลของเราไม่ให้เกาะเป็นคราบบนอ่างต่อไป หลังจากลงแช่เสร็จ ปล่อยน้ำในอ่างทิ้ง แล้วก็อย่าลืมเอาฟองน้ำเช็ดอ่างให้ทั่ว อ่างอาบน้ำจะไม่เกิดคราบเลย ถ้าอ่างเกิดเป็นรอยขีดข่วน หรือที่เรียกว่า “ขนแมว” ในกรณีของอ่างอะครีลิค ให้ใช้กระดาทรายอย่างละเอียดค่อยๆขัดจนเรียบแล้วใช้น้ำยาขัดรถชนิดละเอียดขัดที่รอยดังกล่าว รอยขนแมวก็จะหายไป