Posts Tagged “อายุ”

วิธีเปรียบเทียบอายุหมา(สุนัข) เทียบกับคน(มนุษย์)

วิธีเปรียบเทียบอายุหมา(สุนัข) เทียบกับคน(มนุษย์)

หลายคนเชื่อว่าอายุของหมาที่เพิ่มขึ้นแต่ละปี จะเท่ากับ 7 ปีของคน แต่เรื่องนี้ไม่ถูกต้องซะทีเดียว ลองคิดดูหมาอายุหนึ่งปีสามารถให้กำเนิดได้ แต่เด็ก 7 ขวบทำไม่ได้ และเราจะอธิบายอย่างไร เพราะหมาที่อายุยืนที่สุด อายุ 29 ปี ซึ่งถ้าคำนวนตามวิธีข้างต้นก็จะเท่ากับ 209 ปี ซึ่งเป็นไปไม่ได้ เรามาดูกันว่าวิธีคำนวนอายุสุนัขเมื่อเปรียบเทียบกับอายุของมนุษย์ ทำอย่างไร 1. ถ้าหมาอายุ 1 ขวบ จะเท่ากับอายุคน 15 ปี (ไม่ใช่ 7 ปี อย่างที่เข้าใจ) 2. เมื่อหมาอายุ 2 ปี จะเทียบได้กับมนุษย์อายุ 24 ปี (ไม่ใช่ 14 ปี อย่างที่เคยทราบ) 3. หลังจากนั้นอายุของหมาที่เพิ่มขึ้นทุก 1 ปี จะเท่ากับ 4 ปีของอายุคน นั่นหมายความว่า ถ้าหมาอายุ 3 ปี จะเท่ากับ คนอายุ […]