Posts Tagged “หอพัก”

วิธีเลือกหอพักที่ปลอดภัย

วิธีเลือกหอพักที่ปลอดภัย

การอยู่อาศัยในหอพัก โดยเฉพาะสุภาพสตรี จำเป็นต้องพิจารณาเลือกหอพักให้ดี เพื่อความปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆ ข้อควรคำนึงในการเลือกหอพักมีดังนี้ 1. มีผู้ที่เป็นมิตรกับเราอาศัยในหอพักนั้นหรือไม่ อาจจะเป็นเพื่อนสนิท หรือ ญาติพี่น้อง ซึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือได้หากประสบเหตุร้ายแรง หรือไม่สบาย 2. ระบบความปลอดภัยของหอพัก มีเพียงพอหรือไม่ หอพักที่คำนึงถึงความปลอดภัยควรจะมี รปภ. คอยดูแล รวมถึงมีอุปกรณ์ในการป้องกันและตรวจสอบบุคคลที่ประสงค์ร้ายกับผู้พักอาศัย เช่น ระบบคีย์การ์ด ,กล้องวงจรปิด ,ประตูที่มีกล้องตาแมว(ช่องที่ประตูสำหรับให้ผู้ที่อยู่ในห้องพัก มองออกมาเมื่อมีคนมาเคาะประตูห้อง)  เป็นต้น 3. ระบบป้องกันอัคคีภัย หอพักที่ดีควรมีถังดับเพลิงติดตั้งไว้ สำหรับกรณีฉุกเฉิน ควรจัดให้มีบันไดหรือไฟ และมีป้ายบอกทางหนีไฟติดตั้งไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน 4. พิจารณาโครงสร้างอาคารของหอพัก ว่าสามารถปีนป่ายเข้าไปได้ง่ายหรือไม่ กลอนประตู และเหล็กดัด มีความแข็งแรงเพียงพอหรือไม่ 5. ตรวจสอบกลุ่มผู้พักอาศัยว่าเป็นกลุ่มไหน เช่น ถ้าในหอพัก ผู้อยู่อาศัยเป็นกลุ่มคนทำงานที่ดื่มสุราเป็นประจำ (เมาทุกวัน) ก็จะมีโอกาสเกิดอันตรายมากกว่า เพราะผู้ที่เมาสุรา หรือติดยาเสพติด มีความเป็นไปได้ในการก่อเหตุร้ายมากกว่า หากท่านเป็นสุภาพสตรีที่อาศัยอยู่คนเดียว ควรเลือกพักในหอพักสตรี ซึ่งจะเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 6. พิจารณาถึงสถานที่ตั้งของหอพัก ความหนาแน่นของคนในชุมชน หอพักที่อยู่ในซอยเปลี่ยว และลึก […]

วิธีจัดวางเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งห้องในหอพักให้กว้าง และมีพื้นที่ว่างมากที่สุด

วิธีจัดวางเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งห้องในหอพักให้กว้าง และมีพื้นที่ว่างมากที่สุด

คำถาม : ทำอย่างไรถึงจะวางหนังสือ เสื้อผ้า คอมพิวเตอร์ และ สิ่งจำเป็นอื่นๆ ในห้องแคบภายในหอพักได้อย่างเหมาะสม คำตอบ : ด้วยเฟอร์นิเจอร์แนวตั้งที่ทำงานได้หลากหลายประโยชน์ 1. หาห้องพักที่มีเฟอร์นิเจอร์อยู่แล้ว หลายหอพักมีการจัดวางเฟอร์นิเจอร์เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยเหลือมากที่สุด 2. นำเฉพาะเสื้อผ้าที่คุณคิดว่าจำเป็นเท่านั้นมาที่หอพัก ถ้าคุณกลับบ้านเป็นประจำ 3. หาชั้นวางหนังสือมาวางบนโต๊ะของคุณเพื่อเก็บหนังสือ หากหนังสือมีจำนวนมากอาจจำเป็นต้องซื้อชั้นวางหนังสือ ที่มีความกว้างน้อยแต่สูง มาวางในห้อง หรือใช้ตู้เก็บของแบบล้อเลื่อนที่ใช้พื้นที่น้อยแต่เก็บของได้มาก 4. ใช้เตียงนอนแบบยกขึ้นสูงจากพื้น ซึ่งจะทำให้ใต้เตียงของคุณมีพื้นที่ว่าง สำหรับตั้งเก้าอี้ หรือเก็บของอื่นๆได้ ถ้าหอพักของคุณไม่อนุญาตให้ใช้เตียงแบบยกสูงจากพื้นคุณอาจจะใช้เตียงสองชั้น ในกรณีที่เตียงคุณเป็นแบบไม่มีพื้นที่ว่างใต้เตียง หรือคุณไม่มีเตียง มีแค่เบาะ อาจจะวางเตียงของคุณบนอิฐบล็อกเพื่อให้คุณสามารถเลื่อนของเข้าไปเก็บใต้เตียงได้