Posts Tagged “สูตรวุ้นมะตูมแห้ง”

วิธีทำวุ้นมะตูมแห้ง

วิธีทำวุ้นมะตูมแห้ง

ส่วนผสม วุ้น     ๑  ถ้วยตวง น้ำดอกไม้    ๒ ถ้วยตวง น้ำตาลทราย ๒ ถ้วยตวง สีผสมอาหาร สีส้ม ตามชอบ วิธีทำ ๑. วุ้นชนิดเป็นเส้น ถ้ามิได้ห่อให้มิดชิดควรล้างให้สะอาด หมดฝุ่นละอองก่อนใช้ ถ้าวุ้นนั้นไม่ค่อยใสสะอาด ให้ขยำกับดินสอพอง เติมน้ำนิดหน่อย ขยำสัก ๓-๔ นาที จึงล้างน้ำให้หมดดินสอพอง จึงใช้ต่อไป ๒. ตวงวุ้นใส่กระทะทอง เติมนํ้าดอกไม้ลงไป ยกขึ้นตั้งไฟค่อนข้างอ่อน เคี่ยวไปจนวุ้นละลายหมดจึงเติมน้ำตาล (ถ้าใช้วุ้นผง ก็ทำวิธีเดียวกัน แต่วุ้นผงจะละลายหมดรวดเร็วกว่าวุ้นชนิดเป็นเส้น) เมื่อน้ำตาลละลายหมดแล้ว ถ้าวุ้นมีเศษผงให้กรองด้วยผ้าขาวบางเสียก่อน ผ้าขาวบางที่ใช้กรองวุ้น ควรชุบนํ้าร้อน บิดให้หมาดๆ เทวุ้นที่กรองแล้วลงกระทะ เคี่ยวต่อไปอีกจนวุ้นนั้นข้น (หมั่นช้อนฟอง ออกทิ้งไปด้วย) มีน้ำตาลตกผลึกอยู่ตามขอบกระทะ ตัววุ้นเดือดพล่านเต็มกระทะ เติมสีผสมให้เข้ากัน ไม่ควรให้สีเข้มเกินไป ๓. เทวุ้นลงในพิมพ์รูปมะตูม พักไว้จนแข็งตัว แคะออกจากพิมพ์ใส่ถาดไว้ ๔. นำออกผึ่งแดด จนผิวข้างนอกแข็ง เก็บใส่ขวดโหลที่มีฝาปิดอบดอกมะลิให้หอม […]