Posts Tagged “ว่ายน้ำ”

วิธีลดน้ำหนักด้วยการว่ายน้ำ

วิธีลดน้ำหนักด้วยการว่ายน้ำ

1.  ท่าฟรีสไตล์ เป็นท่าที่เผาผลาญแคลอรี่ได้ 30 แคลอรี่ ทุก 10 นาที  นอกจากนี้จะทำให้กล้ามเนื้อสะโพก กล้ามเนื้อท้อง และกล้ามเนื้อหัวไหล่แข็งแรงด้วย แต่มักมีปัญหากับการหายใจผิดวิธี 2.  ท่ากบ เป็นท่าที่เผาผลาญแคลอรี่ได้ 60 แคลอรี่ ทุก 10 นาที จะช่วยขยายปอดทำให้หน้าอก ขา หัวไหล่ และกล้ามเนื้อแขนแข็งแรง ที่สำคัญควรอบอุ่นร่างกายก่อนว่ายท่านี้  มิฉะนั้นอาจเกิดการบาดเจ็บที่หัวเข่าหรือบริเวณหลังได้ 3.  ท่ากรรเชียง เป็นท่าที่เผาผลาญแคลอรี่ได้ 80 แคลอรี่ ทุก 10 นาที และทำให้กล้ามเนื้อท้อง หลัง ขา แขน และหัวไหล่แข็งแรง เหมาะสำหรับผ่อนคลายหลังจากนั่งทำงาน 4.  ท่าผีเสื้อ เป็นท่าที่เผาผลาญแคลอรี่ได้ 150 แคลอรี่ ทุก 10 นาที  แต่ควรมีครูสอนให้ว่ายอย่างถูกต้อง  เพราะอาจเกิดอาการเจ็บหัวไหล่และหลังได้