Posts Tagged “วิธีเซ็นเซอร์รูปภาพ”

วิธีเซ็นเซอร์(sensor)ภาพด้วยโปรแกรม โฟโต้ช็อป (photoshop)

วิธีเซ็นเซอร์(sensor)ภาพด้วยโปรแกรม โฟโต้ช็อป (photoshop)

มีหลายกรณีที่เราจำเป็นต้องเซ็นเซอร์ภาพก่อนนำไปใช้ โดยเฉพาะภาพที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับเจ้าของภาพ และญาติๆ ซึ่งขั้นตอนง่ายๆในการเซ้นเซอร์ภาพด้วยโปรแกรม photoshop มีดังนี้ 1. เปิดภาพด้วยโปรแกรม photoshop 2. เลือก Marquee Tool จะเลือกแบบสี่เหลี่ยม วงกลม หรือ ก็ได้ตามต้องการ  จากนั้นให้วางครอบบริเวณที่ต้องการเซ็นเซอร์ในภาพ 3. เลือก filter – Pixelate – Mosiac 4. จะมีหน้าต่างของ Filter Mosiac ขึ้นมา ให้เลือกขนาดของโมเสกที่เป็นตัวเซ้นเซอร์ตามต้องการ จากนั้นกด OK เป็นอันเรียบร้อยครับ จากน้ันก็ Save ภาพ นำไปใช้ได้ตามต้องการ