Posts Tagged “วิธีทำที่เก็บวัสดุท่อนยาว”

วิธีทำที่เก็บวัสดุท่อนยาว

วิธีทำที่เก็บวัสดุท่อนยาว

เศษวัสดุแท่งยาวพวกท่อ PVC เหล็กฉาก เหล็กเส้น ท่อประปา ที่วางเกะกะตามพื้น ทำให้ดูไม่มีระเบียบนั้น วิธีจัดเก็บให้เรียบร้อย สะอาดตา ทำได้โดยนำเหล็กเส้นขนาดประมาณ 1 หุน มาดัดงอโค้งเป็นห่วง และให้มีตะขอสำหรับแขวนยึดสักสามห่วง  แล้วนำไปแขวนติดกับคานไม้ ตงไม้ หรือโครงสร้างส่วนอื่น ๆ ที่สามารถรับน้ำหนักได้มาก นำไปติดเป็นระยะ ระยะห่างของแต่ละห่วง ขึ้นอยู่กับความยาวของวัสดุที่จะจัดเก็บ ความสูงของห่วงที่แขวน ต้องสูงพอที่จะเดินลอดได้อย่างสบายโดยไม่ชนศีรษะ นำวัสดุแท่งยาวต่าง ๆมาสอดเก็บในห่วงนี้ ทีนี้ห้องเก็บของก็จะกว้างขึ้น พอที่จะเก็บของอื่น ๆ ได้อีก โดยไม่ต้องไปวางซ้อนทับวัสดุพวกนี้