Posts Tagged “วิธีทำที่เก็บตะปูและไขควง”

วิธีทำที่เก็บตะปูและไขควง

วิธีทำที่เก็บตะปูและไขควง

วิธีทำที่เก็บตะปูและไขควง ทำได้โดยใช้ที่เก็บแปรงสีฟัน  ที่มีขายตามท้องตลาด มาดัดแปลงเป็นที่เก็บตะปูและไขควง  ที่สำหรับสอดแปรงสีฟันเก็บนั้น ก็นำไขควงขนาดต่าง ๆ มาสอดเก็บแทน ส่วนตรงกลางของที่เก็บแปรงสีฟันก็นำถ้วยใส่ตะปูมาใส่ไว้ จากนั้นก็นำไปติดไว้ที่บานตู้เก็บเครื่องมือ หรือผนังที่ใช้แขวนเก็บเครื่องมือ ตามปกติ  เมื่อเวลาจะใช้ก็สามารถหยิบใช้ได้โดยสะดวก หมดปัญหาเรื่องรื้อหาตะปูและไขควงตามลิ้นชักโต๊ะ ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานไปได้พอสมควรทีเดียว