Posts Tagged “วิธีทำที่ตากแปรงทาสีด้วยไม้แขวนเสื้อ”

วิธีทำที่ตากแปรงทาสีด้วยไม้แขวนเสื้อ

วิธีทำที่ตากแปรงทาสีด้วยไม้แขวนเสื้อ

วิธีทำที่ตากแปรงทาสีด้วยไม้แขวนเสื้อ ปัญหาที่เจอะเจอกันมาก ภายหลังการล้างแปรงทาสี คือการตากแปรงให้แห้งก่อนเก็บ  การตากแปรงโดยการวางพาดทิ้งไว้ให้แห้ง  จะทำให้ขนแปรงทาสีแตกบานออกเวลาแห้ง  ทำให้เกิดปัญหาในการนำไปใช้ทาสีในครั้งต่อไป วิธีแก้ไขทำได้โดย  ตากแปรงโดยคว่ำขนแปรงลง  ทิ้งให้น้ำหยดจนขนแปรงแห้งไปเอง เมื่อขนแปรงแห้งสนิทจะไม่แตกบานออก วิธีตากแบบนี้ทำได้อย่างง่าย ๆ โดยนำไม้แขวนเสื้อที่ทำด้วยลวดที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปมาตัดตรงมุมด้านหนึ่งออก  แล้วทำเป็นห่วงเกี่ยวกันไว้  เมื่อจะตากแปรงก็ปลดออก แล้วสอดแปรงทาสีที่ได้เจาะรูไว้ที่ด้ามแปรงเข้าไปแขวน นำที่ตากแปรงไปแขวนทิ้งไว้ น้ำจากขนแปรงจะหยดจนขนแปรงแห้งไปเอง เพียงเท่านี้ ขนแปรงทาสีก็จะไม่แตกบานออกเวลาตากแปรงอีก เพื่อสะดวกในการใช้งานในครั้งต่อไปได้ทันที