Posts Tagged “วิธีซักผ้าเปื้อนหมึกโรเนียว”

วิธีซักผ้าเปื้อนหมึกโรเนียว

วิธีซักผ้าเปื้อนหมึกโรเนียว

ผ้าที่เปื้อนหมึกโรเนียว นำน้ำมันหมู หรือ น้ำมันพืชก็ได้ มาชุบหรือทาลงตรงรอยเปื้อนแล้วขยี้ หมึกจะออกได้โดยง่าย