Posts Tagged “วิธีซักผ้าเปื้อนหมากฝรั่ง”

วิธีซักผ้าเปื้อนหมากฝรั่ง

วิธีซักผ้าเปื้อนหมากฝรั่ง

หมากฝรั่งมีลักษณะเป็นยาง เมื่อติดกับเสื้อผ้าจะเกาะแน่นบนผิวเสื้อผ้า ก่อนกำจัดรอยเปื้อนนี้ ใช้สันมีดขุดเนื้อหมากฝรั่งออกเสียบ้างก่อน นำแอลกอฮอล์เทลงตรงหมากฝรั่งที่ติดอยู่ ขยี้ช่วยบ้าง เมื่อกำจัดรอยหมากฝรั่งออกหมดแล้ว จึงล้างด้วยน้ำสบู่อย่างธรรมดา มีอีกวิธี เมื่อขูดยางหมากฝรั่งออกแล้ว พอกด้วยไข่ขาว ซักด้วยน้ำสบู่อุ่น ๆ และอีกวิธี เช็ดด้วยคาร์บอนเตตราคลอไรด์ หรือจะแช่เฉพาะรอยเปื้อนในน้ำมันสน แล้วซักด้วยน้ำอุ่นก็ได้เช่นกัน สำหรับผ้าที่ซักไม่ได้ เป็นผ้าที่สีไม่ตกและไม่ด่าง เราใช้น้ำแข็งทาตรงรอยเปื้อนหมากฝรั่งแล้วขูดยางออก เช็ดด้วยคาร์บอนเตตราคลอไรด์