Posts Tagged “วิธีขับขี่ที่ปลอดภัยกับชีวิต”

วิธีขับขี่ที่ปลอดภัยกับชีวิต

วิธีขับขี่ที่ปลอดภัยกับชีวิต

งดดื่มสุราก่อนขับขี่ เช็ดเลขทะเบียนท้ายรถป้ายวงกลมและพกใบอนุญาติขับขี่ทุกครั้งเพื่อใช้แสดงข้อมูลของรถต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะขับขี่ สวมหมวกนิรภัยก่อนล้อหมุนทุกครั้ง ไม่ควรขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็วสูง ไม่บรรทุกสิ่งของหรือคนโดยสารน้ำหนักมากจนเกินไป เพราะรถจะเสียการทรงตัว ทำตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ขับขี่ด้วยความระมัดระวังบริเวณทางแยกหรือออกจากซอย เพราะพบว่า 70℅ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น มักจะเกิดตรงทางแยก ดูกระจกส่องข้างและให้สัญญาณไฟทุกครั้งเมื่องต้องการเปลี่ยนช่องทางเดินรถ เวลาฝนตกเจอพื้นถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อต้องชะลอความเร็วให้ช้าลง ชะลอความเร็วลง หากมีคนหรือสัตว์วิ่งบนถนนหรือวิ่งตัดหน้า หลีกเลี่ยงการขับขี่ในระยะกระชั้นชิดกับยานพาหนะอื่น ๆ แต่งกายด้วยเสื้อผ้า ถุงเท้า รองเท้า ให้รัดกุมเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ผิวหนังถลอก หรือเป็นแผลเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ไม่รุนแรง