Posts Tagged “วิธีการเลือกใช้หมวกนิรภัย”

วิธีการเลือกใช้หมวกนิรภัย

วิธีการเลือกใช้หมวกนิรภัย

1.  ควรใช้หมวกนิรภัยที่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) 2.  เลือกขนาดของหมวกให้พอดีกับขนาดของศีรษะ 3.  เลือกหมวกนิรภัยที่มีสีสันสดใสเพื่อช่วยให้คนขับรถอื่น ๆ มองเห็นได้ชัดเจน โดยเฉพาะกลางคืน 4.  ควรเปลี่ยนหมวกนิรภัยใหม่ทุก 3-5 ปี เนื่องจากมีการเสื่อมอายุการใช้งานหรือหมวกที่เคยได้รับการกระแทกมาแล้ว ควรเปลี่ยนหมวกใหม่เช่นกัน