Posts Tagged “วิธีการเรียนรู้พฤติกรรมของเพื่อนร่วมงานต่างวัย”

วิธีการเรียนรู้พฤติกรรมของเพื่อนร่วมงานต่างวัย

วิธีการเรียนรู้พฤติกรรมของเพื่อนร่วมงานต่างวัย

การเรียนรู้แบ็คกราวด์ของเพื่อนร่วมงานต่างวัยต่างประสบการณ์ที่จะช่วยให้การทำงานร่วมกันของคุณและเขาเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดการขัดแย้งน้อยที่สุด อายุยังไม่ถึง 24 ปี แต่เริ่มทำงานในออฟฟิศอย่างจริงจัง –         แสดงว่าคุณเป็นคนมีความสามารถหรือมีศักยภาพสำหรับองค์กร แต่นั่นไม่ได้บอกว่าคุณจะมีความพร้อมไปเสียทุกเรื่องสำหรับการใช้ชีวิตในวงล้อมของการทำงาน เพราะคุณอาจจะยังขาดประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถในการปรับตัว จุดยืนและความชัดเจนในความคิด พฤติกรรมและการกระทำส่วนตัว ทำให้ชีวิตการทำงานและสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงานอาจจะยังไม่ค่อยแน่นอนเท่าไรนัก –         ยุคของคุณเป็นยุคของความอิสระทางความคิด ทำให้วัยนี้มีความเป็นตัวเองสูง ต้องการความโดดเด่น ชัดเจน และไม่ซ้ำใคร พฤติกรรมและความคิดของคุณจึงค่อนข้างจะสุดโต่งในหลาย ๆ เรื่อง เมื่อต้องทำงานร่วมกับคนอื่นโดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมงานที่มีอายุมากกว่าหลายปี ทางที่ดีคุณควรลองมองลักษณะการทำงานของคนรอบข้างอย่างมีสติ แล้วคุณจะค้นพบวิถีทางที่เหมาะสมสำหรับการทำงานร่วมกับทุกคน –         วัยรุ่นขนาดนี้แล้วภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นความสามารถที่พกติดตัวมาแบบชิล ๆ ทำให้การทำงานกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นเรื่องหมู ๆ สำหรับคุณ ทั้งนี้เพราะมีแบ็คกราวด์มาดีระดับหนึ่ง และพร้อมจะเปิดรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ได้ไม่ยาก คุณเลยเหมือนมีความเชี่ยวชาญขั้นเทพ แถมยังเรียนรู้ได้ไวเมื่อเทียบกับบุคลากรรุ่นเดอะของหน่วยงาน –         คุณควรคำนึงถึงมารยาทและความเหมาะสมในการวางตัวในที่ทำงานด้วย ระบบความเป็นอาวุโสยังเป็นวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันของคนไทย แม้คุณจะอยากแสดงตัวตนที่แท้จริง อยากแสดงความเท่าเทียมของสิทธิ แต่เรื่องของการใช้วาจา การให้เกียรติ และการให้ความเคารพก็ยังคงเป็นสิ่งที่ผู้น้อยไม่ควรก้าวร้าวต่อผู้ใหญ่อยู่ดี อายุ 25-33 ปี โตมาอีกนิดพร้อมเป็นรุ่นพี่ของน้อง ๆ –         อายุเริ่มมากขึ้น […]