Posts Tagged “วิธีการปฏิบัติดี ๆสำหรับนำชีวิตทุกวัน”

วิธีการปฏิบัติดี ๆสำหรับนำชีวิตทุกวัน

วิธีการปฏิบัติดี ๆสำหรับนำชีวิตทุกวัน

–         อย่าสวดมนต์เพื่อขอสิ่งใด นอกจากปัญญาและความกล้าหาญ –         จำไว้ เพื่อนใหม่คือของขวัญที่ให้กับตัวเอง ส่วนเพื่อนเก่าคืออัญมณีที่นับวันจะเพิ่มคุณค่า –         ปฏิบัติต่อคนอื่นเช่นเดียวกับที่ต้องการให้คนอื่นปฏิบัติต่อเรา –         พูดคำว่า “ขอบคุณ” ให้มาก ๆ –         รักษาความลับให้เป็น –         ฟังให้มากแล้วจะได้คู่สนทนาที่ดี –         ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้พอเพียง –         ยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง หากมีใครตำหนิและรู้อยู่แก่ใจว่าเป็นจริง –         หากงานยังไม่สำเร็จเสร็จสิ้น อย่าเพิ่งโอ้อวด –         เดินเข้าไปทุกที่ด้วยความมั่นใจ –         อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง ทำสิ่งที่ควรทำเมื่อเวลามาถึง –         อย่าหยิ่งหากจะกล่าวคำว่า “ขอโทษ” เช่นเดียวกับอย่าอายหากจะบอกใครว่า “ไม่ทราบ”