Posts Tagged “ภูมิแพ้”

วิธีดูดฝุ่นหนีภูมิแพ้

วิธีดูดฝุ่นหนีภูมิแพ้

หลายคนเข้าใจว่า บ้านที่สะอาดปราศจากฝุ่นจะช่วยป้องกันโรคภูมิแพ้ได้อย่างดี  จึงดูดฝุ่นเป็นประจำ  บางบ้านยิ่งขยันดูดฝุ่นให้สะอาดเอี่ยมอ่องเท่าไร สมาชิกในบ้านก็เริ่มทยอยเป็นภูมิแพ้ไปตาม ๆ กัน ถ้าใครกำลังเจอปัญหานี้ ลองทำตามวิธีดูดฝุ่นนี้ดู 1.  ทิ้งระยะการดูดฝุ่นให้นานขึ้น เพราะการปล่อยให้มีละอองฝุ่นอยู่ใต้เตียงบ้างเล็กน้อยเป็นครั้งคราว ดีต่อคนทั้งที่ยังไม่เป็นและเป็นภูมิแพ้  เพราะโมเลกุลที่เรียกว่า “เอนโดท็อกซิน” ซึ่งพบในฝุ่นที่อยู่ตามบ้านนั้นช่วยป้องกันไม่ให้เด็กเป็นภูมิแพ้และหอบหืดได้ 2.  เปิดประตูหน้าต่างทั้งขณะและหลังดูดฝุ่น เพราะการดูดฝุ่นทุกรั้งทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของสารก่อภูมิแพ้ (aeroallergen) ทุกชนิด  การเปิดประตูหน้าต่างจะช่วยให้ระบายอากาศและสารก่อภูมิแพ้เหล่านี้ออกไป 3.  ทำความสะอาดพรมเป็นประจำ เพราะพรมเป็นที่อยู่ของฝุ่นมากมายมหาศาล การทำความสะอาดพรมจึงควรใช้หัวดูดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจึงจะกำจัดฝุ่นได้ดีที่สุด 4.  อย่าลืมทำความสะอาดผ้าม่าน หลายครั้งที่ผ้าม่านผืนสวยถูกละเลย  จนเป็นที่สะสมของฝุ่นละออง  การดูดฝุ่น ผ้าม่านให้สะอาดเอี่ยมอ่องควรใช้หัวดูดแบบปลายแคบโค้ง ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่า “ชีวิตเปื้อนฝุ่น” ในบางครั้งก็มีดีอยู่เหมือนกัน