Posts Tagged “ฟันหมา”

วิธีการดูแลฟันของสุนัข ทำความสะอาดฟันหมา

วิธีการดูแลฟันของสุนัข ทำความสะอาดฟันหมา

การรักษาฟันของสุนัขให้สะอาดจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคปริทันต์ได้ สุขภาพในช่องปากของสุนัขนั้นก็มีความสำคัญไม่แพ้กับของคนของเราเช่นกัน 1.       พันผ้าไว้ที่นิ้วชี้ 2.       บีบยาสีฟันสำหรับสุนัขลงบนผ้า 3.       สีฟันของสุนัขไปรอบๆ แต่ละซี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟันด้านในทั้งสองด้าน 4.       นำผ้าอีกผืนชุบน้ำ 5.       เช็ดออกเบาๆ เพื่อล้างคราบออก 6.       ทำตามข้อ 4 และ 5 อีกครั้ง