Posts Tagged “น้ำท่วม”

วิธีแก้ไขปัญหาเมื่อรถน้ำท่วม

วิธีแก้ไขปัญหาเมื่อรถน้ำท่วม

รถที่ถูกน้ำท่วมจะไม่เป็นที่ต้องการของผู้ซื้อรถ และหากคุณเป็นผู้ซื้อ คำแนะนำของเราที่ให้กับคุณก็คือไม่ควรอย่างยิ่งที่จะซื้อรถที่ถูกน้ำท่วม แต่หากรถคันที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเป็นรถของคุณ เรามาดูวิธีในการกอบกู้ซ่อมแซมรถของคุณ ดังนี้ 1. ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนทำการซ่อมแซม ถ้าประเมินมาแล้วพบว่าค่าซ่อมแซมมีราคาสูงมากกว่ามูลค่ารวมของตัวรถ แนะนำว่าซื้อใหม่น่าจะดีกว่า 2. เริ่มซ่อมแซมที่เครื่องยนต์เป็นอันดับแรก เพราะได้รับผลกระทบโดยตรงต่อน้ำท่วม ถ้าพบว่าน้ำท่วม แล้วมีน้ำเข้าไปในเครื่องยนต์ อย่าติดเครื่อง ให้ดับเครื่องแล้วใช้การลากจูงไปยังร้านซ่อมเครื่องยนต์ 3. เปลี่ยนถ่ายของเหลวในรถทั้งหมด เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเบรก เป็นต้น 4. ระบบเบรก ต้องทำให้แห้งและตรวจสอบการทำงานอย่างละเอียด 5. เปิดประตูรถทั้งหมดทิ้งไว้ เป่าภายในรถให้แห้งโดยอาจให้พัดลมใหญ่ๆ เมื่อภายในรถแห้งแล้ว คุณอาจพบว่าในรถมีกลิ่น โดยอาจมีราขึ้นที่เบาะ ซึ่งควรนำรถไปซ่อมที่ร้านทำเบาะรถยนต์ เพื่อให้ตัดบางส่วนที่เสียหายออก