Posts Tagged “จัดห้อง”

วิธีปรับปรุงฮวงจุ้ยเสริมมงคลให้บ้านหลังน้ำลด

วิธีปรับปรุงฮวงจุ้ยเสริมมงคลให้บ้านหลังน้ำลด

บทความนี้เพื่อทุกๆท่านที่ประสบภัยจากอุทกภัยธรรมชาติที่ว่ากันว่ารุนแรงที่สุดในรอบ 50 ปี ของประเทศไทย แต่เชื่อว่าหากมองในเชิงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมนั้นต้องถือว่าเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประเทศเรามากที่สุดในประวัติศาสตร์ เราจะมาดูกันว่าหากบ้านของเราเสียหายจากน้ำท่วมในคราวนี้ เราจะซ่อมแซมปรับปรุงให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยได้อย่างไรกันบ้าง บ้านที่ต้องถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานานนั้นถือว่ารับพลังหยินเข้าไปมาก เพราะน้ำนิ่งในบ้านนั้นตามศาสตร์ฮวงจุ้ยถือว่าเป็นพลังหยิน(หยุดนิ่ง สงบ พักผ่อน ว่างเปล่า) หรือมากไปกว่านั้นหากเป็นบ้านที่ไม่มีผู้อาศัยอยู่มากกว่า 2 เดือน ก็ถือว่าเป็นบ้านที่มีหลังหยินโดยสมบูรณ์ เพราะเราถือว่าผู้อยู่อาศัยหรือคนนั้นเป็นพลังหยาง (เคลื่อนไหว รวดเร็ว ร่าเริง ยินดี) เมื่อบ้านซึ่งโดยตัวเองก็ถือว่าเป็นหยิน หากมีน้ำนิ่งมาสะสมก็ถือว่าเป็นหยิน ไม่มีผู้อยู่อาศัยหรือสิ่งมีชีวิตที่เป็นหยางอยู่ก็ถือว่าบ้านนั้นมีพลังหยินสูงมาก ดังนั้นหลักการแรกๆ ของการปรับปรุงบ้านหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้ก็คือการปรับสมดุลหรือการเพิ่ม “พลังหยาง” ให้กับบ้านนั่นเอง การเปิดบ้านให้รับแสงอาทิตย์และลมธรรมชาติมากที่สุดเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดเท่าที่เราจะทำได้และไม่ต้องลงทุนเยอะ เมื่อเข้าไปซ่อมแซมบ้านก็ให้เปิดหน้าต่างทุกบานให้อากาศถ่ายเทและเปิดม่านทุกที่เพื่อให้แสงสว่างเข้าถึงในทุกๆ วันที่ทำการปรับปรุงซ่อมแซม่บ้านก็ถือว่าสามารถเติมพลังหยางกลับไปให้บ้านของท่านได้ โดยเฉพาะในชั้นล่างของบ้านซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหา หากท่านต้องมีการซ่อมแซมสีใหม่การเลือกสีที่มีพลังหยางมากที่สุดเพื่อมาปรับสมดุลให้บ้านของท่าน ก็ได้แก่ สีของ ธาตุทอง คือ สีขาว สีเงิน สีทอง นั่นเอง ซึ่งการเลือกสีทาบ้านนั้นถ้าให้ง่ายที่สุดก็คือสีขาว หรือหากท่านไม่ชอบสีขาว สีที่มีพลังหยางอื่นๆก็ได้แก่สีของ ธาตุไฟ คือสีแดง ชมพู ม่วง ซึ่งถือว่ามีความเป็นหยางรองลงมาจากสีของธาตุทอง ส่วนสีที่เป็นกลางๆ ไม่เป็นหยางหรือเป็นหยินมากเกินไปได้แก่สีของ ธาตุไม้ คือ สีเขียวอ่อน เขียวแก่ […]