Posts Tagged “ความสุขในชีวิต”

เคล็ดลับเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต

เคล็ดลับเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต

เคล็ดลับเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต ใครต่อใครต่างก็ปรารถนาจะพบเจอแต่สิ่งดี ๆ ที่เป็นสิริมงคลแห่งชีวิต คำว่า “สิริมงคล” หมายถึง สิ่งที่ดีงาม ความสุขความเจริญ ความสำเร็จในหน้าที่การงาน และความรุ่งโรจน์โชตนาแห่งยศ ทรัพย์ อำนาจ เกียรติคุณชื่อเสียง ความพรั่งพร้อมด้วยบริษัทบริวาร และความมีสุขภาพดี เป็นต้น พุทธพร เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิต ๕ ประการ ดังต่อไปนี้ ๑.  คบคนดี คนดี หมายถึง คนที่คิดดี (คิดด้วยเมตตา) พูดดี (พูดด้วยเมตตา) ทำดี (ทำด้วยเมตตา) หรือคนที่ถึงพร้อมทั้งความรู้ ความดีงาม มีชีวิตสะอาด เป็นวิญญูชน  ที่สังคมยกย่องสรรเสริญว่าเป็นยอดคนที่น่าเอาอย่าง เราคบคนดีในฐานะที่เป็น “ต้นแบบแห่งความสุข ความสำเร็จ ความเจริญในชีวิต เหมือนที่บารัค โอบามา ยึดเอามหาตมะ  คานธี มาติน  ลูเธอร์ คิงส์  จูเนียร์ อับราฮัม ลิงคอร์น เป็นบุคคลต้นแบบแห่งชีวิต ผลก็คือ ทำให้ท่านได้รับแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นฝันใฝ่อยากจะเป็นนักการเมืองชั้นนำและเมื่อทำตามความฝันก็ประสบความสำเร็จจริง ๆ […]