Posts Tagged “คราบตะกรัน”

วิธีขจัดตะกรันบนผิวเครื่องสุขภัณฑ์

วิธีขจัดตะกรันบนผิวเครื่องสุขภัณฑ์

ถ้าคราบในเครื่องสุขภัณฑ์เกิดจากตะกรันคลอรีนหรือตะกรันสนิม ให้ราดบริเวณคราบตะกรันนั้นก่อนด้วยน้ำส้มสายชูเพียงเล็กน้อย แล้วขัดด้วยแปรง อย่าใช้แปรงพลาสติก เพราะแกนโลหะของแปรงจะขูดผิวเคลือบเป็นรอยเสียเอง ควรใช้แปรงอย่างเก่าที่เรียกว่าแปรงทางมะพร้าว ซึ่งมีขนแปรงเรียงแน่นไม่มีแกนโลหะ แถมยังทำจากวัสดุธรรมชาติ ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมอีกด้วย