Posts Tagged “กระทะ”

วิธีการก่อนใช้กระทะใบใหม่และเก่า

วิธีการก่อนใช้กระทะใบใหม่และเก่า

กระทะใหม่ก่อนใช้เอาน้ำข้าวเทลงในกระทะท่วมฝ่ามือ ตั้งไฟให้ไม่ต้องร้อนมาก เคี่ยวน้ำข้าวไปเรื่อยๆ จนน้ำข้าวแห้งสนิทติดก้นกระทะเป็นเกล็ดคล้ายเกล็ดน้ำแข็ง จึงยกกระทะลงจากเตา ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด ทำตามกรรมวิธีนี้ กระทะใหม่ใบนั้นใช้ทำอาหารอะไร ไม่ต้องหงุดหงิด เรื่องติดกระทะ ส่วนกระทะใบเก่าที่มีรอยดำจะทำให้รอยหาย ทำได้ง่ายๆ ดังนี้..ยกกระทะตั้งไฟพอกระทะร้อนใช้เศษผ้าชุบน้ำส้มสายชูถูรอยดำ จากนั้นใช้น้ำร้อนเดือนพล่านใส่แช่ไว้ 10 นาทีรอยคราบดำที่มีจะหลุดลอกออกเกลี้ยง