Archive For The “สังคม และ วัฒนธรรม” Category

เคล็ดลับเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต

เคล็ดลับเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต

เคล็ดลับเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต ใครต่อใครต่างก็ปรารถนาจะพบเจอแต่สิ่งดี ๆ ที่เป็นสิริมงคลแห่งชีวิต คำว่า “สิริมงคล” หมายถึง สิ่งที่ดีงาม ความสุขความเจริญ ความสำเร็จในหน้าที่การงาน และความรุ่งโรจน์โชตนาแห่งยศ ทรัพย์ อำนาจ เกียรติคุณชื่อเสียง ความพรั่งพร้อมด้วยบริษัทบริวาร และความมีสุขภาพดี เป็นต้น พุทธพร เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิต ๕ ประการ ดังต่อไปนี้ ๑.  คบคนดี คนดี หมายถึง คนที่คิดดี (คิดด้วยเมตตา) พูดดี (พูดด้วยเมตตา) ทำดี (ทำด้วยเมตตา) หรือคนที่ถึงพร้อมทั้งความรู้ ความดีงาม มีชีวิตสะอาด เป็นวิญญูชน  ที่สังคมยกย่องสรรเสริญว่าเป็นยอดคนที่น่าเอาอย่าง เราคบคนดีในฐานะที่เป็น “ต้นแบบแห่งความสุข ความสำเร็จ ความเจริญในชีวิต เหมือนที่บารัค โอบามา ยึดเอามหาตมะ  คานธี มาติน  ลูเธอร์ คิงส์  จูเนียร์ อับราฮัม ลิงคอร์น เป็นบุคคลต้นแบบแห่งชีวิต ผลก็คือ ทำให้ท่านได้รับแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นฝันใฝ่อยากจะเป็นนักการเมืองชั้นนำและเมื่อทำตามความฝันก็ประสบความสำเร็จจริง ๆ […]

วิธีอ่านบุคลิกและทำนายนิสัยผู้ชาย

วิธีอ่านบุคลิกและทำนายนิสัยผู้ชาย

เสื้อผ้า คนที่แต่งตัวเหมือนๆ กันทุกวัน จะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีจินตนาการเท่าไรนัก แต่จะให้ความสำคัญกับอย่างอื่แทน แต่พวกผู้ชายที่แต่งตัวแฟชั่นอาจเป็นพวกที่หลงตัวเองและจะไม่สนใจคุณมากนัก คนที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าราคาแพง ๆ ก็อาจเป็นเพราะปิดบังจุดด้อยของตัวเองอยู่ เช่น ชดเชยการขาดความเชื่อมั่น เป็นต้น ทรงผม ง่ายสุดดูที่ทรงผมที่เขาเซ็ต ถ้ามันดูเข้าทรงแบบที่เหมือนว่าเขาเพิ่งจะเซ็ตมา อันนี้เราขอนิยามว่าเขาเป็นคนหนุ่มสังคมที่ดูแลและชอบความเพอร์เฟ็คท์เป็นนิสัย  ถ้าทรงผมของเขาเป็นทรงสั้นที่ได้รับการตัดแต่งเสียสั้นและดูเรียบร้อยประหนึ่งเป็น ร.ด.อย่างนี้ สะท้อนความเรียบง่ายและมีความเป็นตัวของตัวเอง ไม่ตามกระแสของเขา ตรงกันข้ามกับหนุ่มที่มีทรงผมแบบได้รับการจัดทรงดูออกเทรนด์เกาหลี อันนี้ดูจะเป็นความล้ำสมัยและความซับซ้อนเชิงความสัมพันธ์ของบุรุษคนนั้น กลิ่นกาย อันนี้อาจจะต้องอาศัยประสาทสัมผัสจากจมูกของคุณเพื่อสูดดมกลิ่นประจำกายของเขา  หากในภาวะปกติที่เขาไม่ได้เพิ่งออกกำลังกายจนเหงื่อโทรมตัวมา กลิ่นกายของเขาจะต้องไม่เหม็นสาบ หรือเหม็นกลิ่นเต่าว่าอย่างนั้นเถอะ หรือถ้าเป็นหอมกลิ่นโคโลญจน์หรือน้ำหอม เราก็สามารถใช้ประสาทสัมผัสจุดรับกลิ่นแยกแยะความมีระดับของน้ำหอมที่เขาใช้ได้ว่าเขามีคลาสขนาดไหน แต่ถ้าคนที่ไม่ถือสาอะไร แค่ผู้ชายพรมกายให้หอม เพียงแคนี้ก็สะท้อนว่าเขาเป็นผู้ชายที่ดูแลตัวเอง แต่ถ้าเป็นผู้ชายไร้กลิ่นหอมหรือมีกลิ่นน้ำมันทอดอาหารติดกายมาล่ะก็มันจะบ่งบอกว่าเขาเป็นคนปอนๆ ติดดิน ประหยัด มัธยัสถ์ รองเท้า คนที่ไม่ใส่ใจกับรองเท้าก็จะเป็นคนที่ไม่ใส่ใจกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เช่น วันเกิดของคุณ หรือวันครบรอบแต่งงาน ถ้ามาดูแบบของรองเท้าที่เขาใส่บ้างล่ะ คนที่ใส่รองเท้าแบบผูกเชือก มักจะเป็นคนที่สนุกกับหน้าที่การงานของเค้า คนที่ใส่รองเท้าแบบสวมก็มักจะเป็นคนที่ลำลอง ไม่ชอบพิธีรีตรองมากนัก ส่วนคนที่ชอบใส่รองเท้ากีฬาก็มักชอบใช้ชีวิตกลางแจ้ง สมบุกสมบัน พวกที่ชอบใส่รองเท้าส้นไม้ก็จะเป็นพวกที่ง่ายๆ อะไรก็ได้ ไม่ค่อยใส่ใจกับตัวเองซักเท่าไหร่ เครื่องประดับ นาฬิกาที่เขาใส่ถ้าเป็นยี่ห้อราคาแพง เขาเป็นคนที่หรูหราและแคร์ในรูปโฉมของตนเอง […]

วิธีเสริมสร้างสุขภาพเชิงพุทธ

วิธีเสริมสร้างสุขภาพเชิงพุทธ

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนาที่สุดคือการมีสุขภาพดีและมีอายุยืนยาวเพื่ออยู่กับคนที่เรารัก ข่าวดีและเป็นความมหัศจรรย์สำหรับคนไทยทุกคน  ทุกสถานะ คุณไม่ต้องใช้เงินก็สามารถมีสุขภาพดีได้  จากผลงานวิจัยที่ชนะเลิศคว้า ๒ รางวัล วิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปี ๒๕๕๓ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและรางวัลการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่าย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)สาขาการพัฒนาสังคม ของ วิไลวรรณ  อาจาริยานนท์  ช่วยไขรหัสลับถึงสาเหตุที่บางคนมีสุขภาพดี บางคนขี้โรค บางคนอายุสั้น บางคนอายุยืน เป็นการค้นหาคำตอบจากองค์ความรู้การส่งเสริมคุณภาพเชิงพุทธจากหลักพุทธธรรมคำสอน (Document Research) และจากการศึกษาผู้มีอายุยืนว่าเขามีวิธีการดูแลสุขภาพอย่างไรจึงมีอายุยืนด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) ประกอบกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วมกัน (Participant Observation) โดยผู้วิจัยนำทั้งสองวิธีมาเปรียบเทียบกันว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่  เพื่อนำเสนอเป็นแนวทางในการนำองค์ความรู้การเสริมสร้างสุขภาพมาใช้ในสังคมไทย ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการเสริมสร้างสุขภาพอย่างง่าย มุ่งหมายเพื่อเตือนสติให้คนไทยเสริมสร้างสุขภาพของตนเอง เพื่อประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยังเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า องค์ความรู้ในการเสริมสร้างสุขภาพเชิงพุทธ กับองค์ความรู้ในการเสริมสร้างสุขภาพของผู้มีอายุยืน มีความสอดคล้องและเป็นไปในทำนองเดียวกันในด้านมีเหตุท่ำให้คนอายุยืนหรืออายุสั้น เนื่องมาจากอดีตกรรมและปัจจุบันกรรม เว้นจากปาณาติบาต เป็นผู้ทำความสบายแต่ตน บริโภคสิ่งที่ย่อยง่าย รู้จักประมาณในสิ่งที่สบาย เที่ยวไปในกาลอันสมควร ประพฤติเพียงดังพรหม ฯลฯ ส่วนหลักธรรมที่เป็นเหตุแห่งความมีอายุยืน คือ อิทธิบาท ๔ สำหรับเหตุที่ทำให้คนตายก่อนอายุขัย และยังไม่สิ้นกรรม คือ อกุศลกรรม การปฏิบัติตนไม่สม่ำเสมอ ไม่ถูกอนามัย […]

เคล็ดลับการพูดคุยที่ดี

เคล็ดลับการพูดคุยที่ดี

ถูกจังหวะเวลา ตรวจตราดูสถานการณ์ว่าชาวบ้านเขาพูดอะไรกันอยู่ อย่าเข้าไปจอยการสนทนาอย่างไม่รู้จังหวะ บางทีเขากำลังคุยกันถึงเหตุสลดชวนเศร้า ก็อย่าได้เจ๋อเข้าไปเล่นมุกตลกขำขันเข้าล่ะ เดี๋ยวคุณจะขำไม่ออก ถูกอารมณ์ ริจะเข้าไปคุยกับกลุ่มที่เน้นความฮา เรื่องของคุณก็ควรจะต้องฮาด้วย ไม่ใช่เน้นคุยแต่เรื่องงานหรือเอาแต่เม้าท์ชาวบ้าน อย่างนี้จะไม่เหมาะกับโทนการสนทนาของกลุ่ม ถูกต้องเป็นความจริง เพราะคนที่พูดคือต้นตอของแหล่งข้อมูลที่คนฟังจะนำไปอ้างอิงเพื่อประชาสัมพันธ์ (เม้าท์กันต่อ) ดังนั้นเรื่องที่คุณนำมาพูดควรอยู่บนพื้นฐานของความจริง หรือใกล้เคียงความจริงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ถูกภาษา เลือกระดับภาษาและคำศัพท์ที่ใช้ให้เหมาะสมแก่คู่สนทนา อย่าใช้ศัพท์สูงหรือศัพท์เทคนิคเกินไปจนคนฟังทำหน้าเอ๋อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ควรปูความเข้าใจของผู้ฟังก่อนว่ามันคืออะไร ถูกกลุ่มคนฟัง ถ้าคุณจะต้องเสวนากับกลุ่มคนที่มีการศึกษาสูงส่ง เรื่องที่จะเลือกคุยก็ต้องเลือกให้เหมาะกับความสนใจหรือรสนิยมของกลุ่มคนฟังสักนิดนึง เดี๋ยวประเด็นการพูดคุยของคุณจะกลายเป็นที่น่าเบื่อของกลุ่มไปเลย

วิธีการปฏิบัติดี ๆสำหรับนำชีวิตทุกวัน

วิธีการปฏิบัติดี ๆสำหรับนำชีวิตทุกวัน

–         อย่าสวดมนต์เพื่อขอสิ่งใด นอกจากปัญญาและความกล้าหาญ –         จำไว้ เพื่อนใหม่คือของขวัญที่ให้กับตัวเอง ส่วนเพื่อนเก่าคืออัญมณีที่นับวันจะเพิ่มคุณค่า –         ปฏิบัติต่อคนอื่นเช่นเดียวกับที่ต้องการให้คนอื่นปฏิบัติต่อเรา –         พูดคำว่า “ขอบคุณ” ให้มาก ๆ –         รักษาความลับให้เป็น –         ฟังให้มากแล้วจะได้คู่สนทนาที่ดี –         ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้พอเพียง –         ยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง หากมีใครตำหนิและรู้อยู่แก่ใจว่าเป็นจริง –         หากงานยังไม่สำเร็จเสร็จสิ้น อย่าเพิ่งโอ้อวด –         เดินเข้าไปทุกที่ด้วยความมั่นใจ –         อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง ทำสิ่งที่ควรทำเมื่อเวลามาถึง –         อย่าหยิ่งหากจะกล่าวคำว่า “ขอโทษ” เช่นเดียวกับอย่าอายหากจะบอกใครว่า “ไม่ทราบ”

เคล็ดลับบุคลิกดีแบบซูเปอร์โมเดล

เคล็ดลับบุคลิกดีแบบซูเปอร์โมเดล

สังเกตไหมว่านางแบบทุกคนจะดูเด่นสะดุดตา และออร่าที่ว่านี้ไม่ได้มาจากรูปร่างหน้าตา แต่มาจากบุคลิกของพวกเธอล้วน ๆ ถึงจะไม่ได้เป็นนางแบบเราก็มีบุคลิกอย่างนั้นได้ ถ้ามีความตั้งใจจริง 1.  มองอย่างเป็นมิตร อย่ามองใครแบบปรายด้วยหางตา หรือถลึงจ้องเหมือนอยากจะโดดกินหัว วิธีมองที่ทำให้คนถูกมองสบายใจต้องเริ่มด้วยสายตาเป็นมิตร คิดง่าย ๆ ว่าคุณอยากให้เขามองคุณแบบไหนก็มองเขาไปแบบนั้น แค่นี้ข้อด้อยข้อนี้ก็จะค่ยอ ๆ หายไปเอง 2.  แต่งตัวถูกที่ถูกเวลา ไม่จำเป็นว่าสาวเปรี้ยวจะต้องใส่เดรสหวานน้ำตาลหกเสมอไป เพียงแต่เลือกให้เหมาะว่าความพอดีอยู่ที่ไหน และคุณจะไปไหนกับใครเท่านั้นเอง ถึงแม้จะไปเที่ยวกับเพื่อนแต่อย่าลืมว่าคุณต้องเป็นเป้าสายตาของคนอื่นด้วย อย่าทำให้ลุคส์ของเราเหมือนไก่หรือเด็กป๋า เพราะเสื้อผ้าก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็นเหมือนกัน 3.  พูดจาน่าฟัง ศิลปะการพูดคือต้องพูดด้วยความสุภาพ คิดถึงใจเขาใจเรา ไม่จำเป็นว่าคุณต้องประดิษฐ์น้ำเสียงให้หวานสวยเกินตัว หรือใช้คำเพราะจนกลายเป็นสตรอเบอร์รี่ แต่ควรจะให้เกียรติคนที่เราพูดด้วย ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร จนรวยสวยหล่อแค่ไหน โดยเฉพาะการพูดจาเอ็ดตะโรโหวกแหวกโวยวาย พูดหยาบคายไม่ควรทำเด็ดขาด เพราะถ้าคุณไม่ควรถูกโวยวายใส่ คนอื่นเขาก็ไม่ควรถูกกระทำด้วยพฤติกรรมแย่ ๆ อย่างนั้นเหมือนกัน 4.  เดินสง่ามาดมั่น สาว ๆ ที่เดินตัวงออาจจะไม่รู้ตัวว่าความสวยของคุณกำลังถูกท่าเดินสกัดดาวรุ่ง ท่าเดินที่ช่วยส่งให้คนสวยสวยยิ่งขึ้น ส่วนคนไม่สวยก็ดูสวยได้ คือท่าเดินหลังตรง มองไปข้างหน้า ก้าวเท้ายาวพอประมาณ ท่าเดินที่มีปัญหามักจะมาจากรองเท้าส้นสูงที่สูงเกินไป ก่อนจะออกจากบ้านคุณจึงควรจะซ้อมเดินกับรองเท้าคู่ใหม่ให้ชินก่อนจะได้ไม่ต้องออกมากระย่องกระแย่งอวดสายตาประชาชน 5.  เก็บอาการที่จำเป็น ผู้หญิงบางคนชอบวาดมือประกอบการเล่าเรื่องไปด้วย […]

เคล็ดลับยืดอายุมิตรภาพให้ยาวนาน

เคล็ดลับยืดอายุมิตรภาพให้ยาวนาน

มิตรภาพไม่ใช่นมกล่องจะได้มีวันหมดอายุ แต่ก็ไม่ใช่ก้อนหินจะได้ทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ แล้วยังคงสภาพเดิม ถ้าคุณไม่รู้จักรักษาให้ดีเพื่อนซี้ก็อาจมีวันปันใจไปมีเพื่อนใหม่ได้เหมือนกัน 1.  เพื่อนกับแฟนสำคัญเท่ากัน ไม่ใช่เมื่อก่อนก็เกาะกันเป็นตังเม แต่พอมีแฟนเข้าหน่อย ชาติหนึ่งแล้วเพื่อนยังไม่ได้เห็นแม้แต่ติ่งหูคุณเลย แล้วเพื่อน ๆ ที่ไหนจะไม่น้อยใจ คุณควรจะรู้ว่าเพื่อนกับแฟนแทนกันไม่ได้ จึงต้องถนอมน้ำใจให้ดีทั้งสองคน ถึงแม้ว่าแฟนคุณจะเป็นคนอ่อนต่อโลกชนิดที่ต้องให้คุณป้อนข้าวป้อนน้ำปรนนิบัติพัดวีทั้งวัน แต่อย่างน้อยแค่สละเวลาโทรศัพท์ไปคุยกับเพื่อนบ้างวันละ 10 นาที แฟนคุณคงไม่ถึงขนาดดิ้นพราด ๆ ขาดใจไปในพริบตาหรอก 2.  ไม่เปลี่ยนเพื่อนเป็นคนอื่น คนทุกคนต้องมีเอกลักษณ์ของตัวเอง และเจ้าตัวเขาก็ภูมิใจในสิ่งนั้น ถึงแม้ว่าในสายตาของคุณสไตล์ของเพื่อนมันจะโลโซซกมกแค่ไหน แต่ก็ไม่ควรไปทำตัวเป็นแม่คนที่สอง จับเพื่อนมาอบรมบ่มมารยาท ขัดเกลารสนิยมให้เป็นอย่างใจคุณ เพราะเท่ากับคุณกำลังดูถูกเพื่อนอยู่ ถ้าใครมาทำกับคุณแบบนี้บ้างคุณก็คงไม่เอาไว้เหมือนกัน จริงไหมล่ะ 3.  ยอมรับความเปลี่ยนแปลง ความเปลี่ยนแปลงคือบททดสอบความแข็งแรงของมิตรภาพ เช่น วันดีคืนดีเพื่อนอาจแต่งงานมีลูกเป็นฝูง ย้ายบ้านไปอยู่ต่างจังหวัด หรือบังเอิญผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อนเกิดชอบคนคนเดียวกับคุณ แล้วยังไง? แค่นี้แปลว่าความเป็นเพื่อนจบเลยหรือ ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ถาคุณไม่ยอมแพ้มัน มันอยู่ที่ว่าคุณกับเพื่อนรักกันมากพอที่จะช่วยกันสู้กับปัญหาหรือเปล่าเท่านั้นล่ะ 4.  รับฟังคำพูดของเพื่อน ถ้าคุณพูดจนน้ำลายแทบจะแห้งหมดปากแต่ไม่มีใครสนใจฟังเลย คุณจะรู้สึกอย่างไร เพื่อนคุณเขาก็รู้สึกอย่างเดียวกันนั่นล่ะ เคล็ดลับการเป็นผู้ฟังที่ดีคือ เวลาที่เพื่อนพูดเราต้องทำจิตให้ว่าง ลบเรื่องทุกอย่างออกจากสมองให้หมด […]

วิธีที่ควรทำก่อนพามือถือไปซ่อม

วิธีที่ควรทำก่อนพามือถือไปซ่อม

ซิมนี้ของฉัน ถ้าเช็คเบื้องต้นแล้วช่างบอกว่าโทรศัพท์ของคุณไม่ได้มีปัญหาที่ข้อมูล แต่ปัญหามาจากตัวเครื่อง ควรจะถอดซิมออกจากเครื่องมาเก็บไว้เองแล้วค่อยเอาเครื่องให้ช่างไปซ่อม เพราะความลับทุกอย่างก็อยู่ในซิมนี่ล่ะ ถ้าไม่จำเป็นจริง ๆ เรื่องอะไรจะให้คนแปลกหน้าเอาไปง่าย ๆล่ะ ลบภาพลับเฉพาะ ภาพหวิวไหวหวั่นทั้งหลายมีกี่เวอร์ชั่น อย่าลืมโหลดใส่คอมพิวเตอร์หรือลบทิ้งให้เกลี้ยงก่อนจะเอาโทรศัพท์ไปซ่อม แต่ที่จริงต่อให้ลบไปแล้ว บรรดาช่างสมองเพชรเขาก็กู้ข้อมูลคืนได้อยู่ดีล่ะ วิธีที่ดีที่สุดคุณจึงไม่ควรใช้มือถือถ่ายภาพลับเฉพาะไว้เลย เพราะใครจะไปรู้ว่ามันจะหลุดไปถึงมือคนอื่นเข้า อย่าทิ้งไว้ที่ร้าน ถ้าช่างซ่อมโทรศัพท์ไม่ใช่เพื่อนที่ไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ อย่าทิ้งโทรศัพท์เอาไว้กับเขาเป็นอันขาด ถึงช่างจะบอกว่าอีกสองสามชั่วโมงค่อยมารับก็ไม่ต้องสนนั่งเฝ้าอยู่ตรงนั้นล่ะ จะได้ข่มขวัญไม่ให้เขาทำมิดีมิร้ายกับโทรศัพท์ของคุณได้ถนัด ลบข้อมูลสำคัญ จดข้อมูลสำคัญ ๆ อย่างเช่น เบอร์โทรศัพท์ รหัสเอทีเอ็ม รหัสบัตรเครดิต กำหนดนัดหมายที่บันทึกในมือถือลงสมุดให้หมด แล้วลบข้อมูลในมือถือทิ้งไป อย่าชะล่าใจว่าข้อมูลจิ๊บ ๆ แค่นี้รั่วไปคงไม่เป็นไร เพราะคนร้ายบางคนอาจจะตามป่วนคุณกับเพื่อน ๆ โดยเอาเบอร์โทรศัพท์มาจากร้านซ่อมมือถือก็ได้ ส่วนรหัสบัตรเครดิตนั้น ถ้าใครได้ไปคุณก็มีสิทธิ์หมดตัวชัวร์ ๆ ไม่มั่วนิ่ม

วิธีสังเกตนักโกหกตัวจริง

วิธีสังเกตนักโกหกตัวจริง

ใครว่าคนโกหกจะต้องหน้าแดง มือไม้สั่น เห็นทีจะต้องเปลี่ยนความคิดเพราะคนขี้จุ๊สมัยนี้ไม่ทำอะไรเชย ๆ อย่างนั้นแล้ว ผลการวิจัยร้อน ๆ จากอังกฤษบอกว่า นักโกหกตัวจริงจะไม่มีพิรุธอย่างที่คนอื่นคิด แต่จะหน้านิ่ง มือไม้ไม่ขยับ ท่านั่งก็ปล่อยสบาย ๆ เพราะคนที่กำลังโกหกจะต้องใช้ความคิดหนักกว่าปกติ เมื่อคิดหนัก สมาธิทั้งหมดก็จะจดจ่ออยู่กับความคิดของตัวเอง ร่างกายจึงแทบจะไม่ขยับเขยื้อนเลย คำว่า “โกหกหน้าตาย” ก็มาจากสาเหตุนี้นี่เอง

วิธีช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในงานที่ทำได้ง่ายขึ้น

วิธีช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในงานที่ทำได้ง่ายขึ้น

การทำงานอยู่ภายใต้ความกดดันของการบรรลุความสำเร็จท่ามกลางคนร่วมงานมากมายและหลากหลาย กฎต่อไปนี้คือ วิธีที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในที่ทำงานได้อย่างเป็นระบบ และช่วยบรรเทาความยากของงานให้ง่ายขึ้น มนุษยสัมพันธ์ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เพื่อน ๆ ที่ทำงานไม่ชอบ ไม่อยากคุยด้วย หรือเข้ากับเพื่อในที่ทำงานไม่ได้เลย คงต้องถึงเวลาพิจารณาและปรับปรุงทักษะด้านสัมพันธ์กันเร่งด่วนแล้วละค่ะ อย่ามัวแต่หลอกตัวเองว่าเราดีแล้ว เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะถ้าเราดีจริง แล้วเราจะไม่มีเพื่อนเอาเลยหรือคะ มนุษยสัมพันธ์เป็นเรื่องที่สำคัญมาก คุณไม่มีทางประสบความสำเร็จได้ถ้ามนุษยสัมพันธ์คุณแย่มาก ๆ ต่อให้คุณเก่งแค่ไหนก็ตาม มนุษย์เป็นสัตว์สังคม และแน่นอนคุณเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องติดต่อกับคนอื่น และถ้าคนในองค์กรคุณยังไม่สามารถทำได้ดี ก็คงลำบาก ถ้าจะให้หัวหน้าคุณเห็นว่าคุณจะสามารถทำได้ดีกับคนภายนอกองค์กร เพราะฉะนั้นเรามาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ๆ ในองค์กรกันก่อนดีกว่านะคะ การทำงานเป็นทีม คุณทำงานเป็นทีมได้ดีแค่ไหน หรือว่าต้องทำงานคนเดียวถึงจะดี? ในอนาคตการทำงานจะเน้นบุคคลที่ทำงานเป็นทีมได้ดีมากกว่าคนที่ชอบทำงานคนเดียว ทำไมต้องเน้นเป็นทีมน่ะหรือคะ? ก็ต่อไปโลกเราก็จะแคบลงเพราะการพัฒนาในด้านต่าง ๆ มีมากขึ้น การทำงานก็ต้องเป็นทีมมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นผู้มีทักษะในการทำงานเป็นทีมและเป็นผู้ร่วมทีมที่ดีจะเป็นข้อจำเป็นในการทำงานทุกที่ การให้คำมั่นสัญญา ข้อตกลงในการทำงานระหว่างคุณกับคนอื่นไงคะ นึกไว้เสมอเลยนะคะว่าอะไรที่คุณรับปากกับใครก็แล้วแต่ คุณต้องรับผิดชอบและทำให้ได้ตามที่รับปาก ถ้าไม่ได้หรือว่าล่าช้ากว่าที่เรารับปาก คุณต้องแจ้งล่วงหน้าให้แก่บุคคลที่คุณรับปากอย่างน้อยสองหรือสามวัน ฉะนั้นก่อนที่คุณจะรับปากใครในเรื่องของการทำงาน คิดให้รอบคอบก่อนนะคะ การให้ความเคารพแก่หัวหน้า อันนี้คุณต้องระวังอยางมาก อย่าทำตัวสนิทกับหัวหน้าจนคุณเผลอทำตัวไม่เคารพ หรือเผลอเล่นจนเกินงาม สำหรับหัวหน้าสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์กับคุณมากที่สุดก็คือการให้เกียรติ และแน่นอนทุกครั้งที่คุณอยู่กับหัวหน้า หน้าที่หลักของคุณคือการทำให้หัวหน้าของคุณดูดีอยู่เสมอในสายตาผู้อื่น จะด้วยคำพูด การกระทำ คุณไม่มีสิทธิ์ทำให้หัวหน้าของคุณกลายเป็นตัวตลก เสียหน้า […]