Archive For The “ครอบครัว” Category

วิธีจัดบ้านให้สะดวกและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ

วิธีจัดบ้านให้สะดวกและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ

ครอบครัวไหนที่มีผู้สูงอายุอยู่อาศัยในบ้าน ควรที่จะให้ความใส่ใจกับสุขภาพของผู้สูงอายุในแทบทุกเรื่อง เนื่องจากร่างกายของผู้สูงอายุจะค่อยๆทรุดโทรมไปตามอายุที่เพิ่มขึ้น การจัดบ้านก็เช่นกัน หากจัดโดยคำนึงถึงแต่ความสวมงาม ไม่ใส่ใจในความสะดวกและปลอดภัยของผู้สูงอายุ อาจจะนำมาซึ่งอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยของผู้สูงอายุที่เรารักและเคารพได้ ดังนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าการจัดบ้านที่เหมาะสมควรมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง 1. ห้องนอนของผู้สูงอายุ ควรจะจัดไว้ชั้นล่าง เนื่องจากผู้ที่อายุมากจะเดินขึ้นข้างบนไม่ไหว 2. ควรจัดห้องนอนไว้ใกล้กับห้องน้ำ เพื่อความสะดวกของท่าน เนื่องจากผู้สูงอายุจะเข้าห้องน้ำบ่อยมากขึ้น และกลั้นปัสสาวะได้นานน้อยกว่าคนหนุ่มสาว 3. บันไดของบ้าน ควรมีราวจับและจัดให้มีแสงสว่างที่เพียงพอ 4. ห้องน้ำควรเป็นแบบชักโครก และควรมีราวจับที่แข็งแรง พื้นห้องน้ำควรใช้กระเบื้องที่ไม่ลื่น อย่าลืมว่าการล้มเพียงครั้งเดียวของผู้สูงอายุที่ไม่ได้มีความแข็งแรงของกระดูกเช่นเดียวกับคนหนุ่มสาว อาจส่งผลให้พิการหรือเสียชีวิตได้ 5. ภายในบ้านควรมีแสงสว่างที่เพียงพอ 6. เตียงนอนของผู้สูงอายุไม่ควรที่จะอยู่สูงเกินไป จัดเตียงให้มีความสูงที่พอเหมาะ ขึ้นและลงจากเตียงได้สะดวก 7. จัดหาสิ่งของจำเป็นวางไว้ใกล้เตียงนอน 8. จัดให้มีไฟที่หัวเตียง เพื่อที่ผู้สูงอายุจะได้ลุกขึ้นในเวลากลางคืน ไปเปิดสวิทซ์ไฟหลักได้โดยไม่ต้องเดินในความมืด 7. ควรระมัดระวังพื้นที่ลื่นในบริเวณบ้านทุกแห่ง หากบริเวณเปียกน้ำและลื่น ควรรีบทำความสะอาด 8. จัดวางสิ่งของภายในบ้านให้เป็นระเบียบ ตรวจสอบว่ามีบริเวณไหนที่อาจเดินสะดุดได้ ให้รีบแก้ไข 9. ไม่ควรเลี้ยงสัตว์ที่ตัวใหญ่หรือดุร้าย เช่น สุนัขสายพันธ์ที่ตัวใหญ่ เพราะอาจวิ่งชน หรือทำร้ายร่างกายได้ ทั้งหมดที่เสนอแนะก็เป็นข้อควรคำนึงในการจัดบ้านให้เหมาะกับผู้สูงอายุที่เรารัก หวังว่าทุกท่านคงจะไม่ละเลย และให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุที่มีพระคุณให้มาก

วิธีตรวจน้ำนมของคุณแม่ว่ามีความผิดปกติหรือไม่

วิธีตรวจน้ำนมของคุณแม่ว่ามีความผิดปกติหรือไม่

เป็นที่รู้กันดีในยุคปัจจุบันว่า สำหรับเด็กแรกเกิดไปจนถึงวัย 1 ขวบครึ่งนั้น นมแม่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเสริมสร้างร่างกายของลูกน้อยให้แข็งแรง มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด รวมทั้งภูมิต้านทานโรคที่ดี เมื่อผลพิสูจน์ชี้ชัดออกมาถึงคุณประโยชน์ของนมแม่ที่เหนือกว่านมวัว ทำให้แม่ในปัจจุบัน หันมาให้ความสำคัญกับการให้ลูกดื่มนมแม่มากขึ้น คุณแม่หลายคนทั้งๆที่ต้องออกไปทำงาน ก็ยังใช้วิธีคัดนมเก็บไว้เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กได้ป้อนนมของตนเองให้ลูกในช่วงที่ตนเองไปทำงาน รู้หรือไม่ว่าระหว่างให้ลูกกินนมจากเต้า คุณแม่สามารถสังเกตุได้ว่าน้ำนมของตนเองมีความสมบูรณ์หรือไม่ โดยสังเกตดังนี้ หากน้ำนมแม่มีความสมบูรณฺ์ 1. ขณะที่ลูกดูดนมข้างหนึ่ง นมอีกข้างจะไหลอยู่เสมอ 2. เมื่อทารกดื่มนมจนเพียงพอกับความต้องการแล้ว ก็จะนอนหลับสนิท ไม่ร้องงอแง 3. น้ำหนักของลูกที่ดื่มน้ำนมแม่ซึ่งมีความสมบูรณ์ จะเพิ่มขึ้นเป็นไปตามมาตราฐาน คือ – เมื่ออายุ 5 เดือน เด็กจะมีน้ำหนัก2 เท่าของแรกเกิด คือ ประมาณ 6 กิโลกรัม – และเมื่ออายุครบ 1 ขวบ เด็กจะมีน้ำหนักประมาณ 3 เท่า ของแรกเกิด คือ 9 กิโลกรัม

วิธีใช้อำนาจปกครองบุตร

วิธีใช้อำนาจปกครองบุตร

แม้ว่าการหย่าจะตกลงกันให้สามีเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวก็ตาม แต่ถ้าบิดาซึ่งมีอำนาจปกครองบุตรเสียชีวิต มารดาที่ยังมีชีวิตอยู่จะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองคนต่อไปแทนเพราะยังมิได้มีการถอนอำนาจปกครอง ตัวอย่างคดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1848/2531 การที่ผู้ตายหย่ากับผู้คัดค้านโดยได้ตกลงกันให้บุตรผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของผู้ตายตามบันทึกหลังทะเบียนการหย่านั้น ข้อตกลงนี้เป็นเพียงการกำหนดภาระหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบุตรระหว่างผู้ตายกับผู้คัดค้านตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1522 เท่านั้น หาใช่ข้อตกลงในเรื่องอำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์ตามมาตรา 1520 ไม่  อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์ภายหลังการหย่าจึงยังอยู่กับผู้ตายและผู้คัดค้านซึ่งเป็นบิดามารดา เมื่อบิดาตาย อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์ย่อมตกอยู่แก่มารดาตามมาตรา 1566 ผู้คัดค้านซึ่งเป็นมารดาจึงเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์และมีอำนาจยื่นคำร้องคัดค้านการขอตั้งเป็นผู้จัดการมรดกแทนผู้เยาว์ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2960/2548 ผู้เยาว์เป็นบุตรของ ว.กับผู้คัดค้าน ต่อมา ว.หย่ากับผู้คัดค้านโดยมีข้อตกลงเรื่องการใช้อำนาจปกครองว่าให้ผู้เยาว์อยู่ในความปกครองของ ว.บิดา  ว.จึงเป็นผู้มีสิทธิ์ใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์เพียงผู้เดียวตามข้อสัญญาดังกล่าว  ซึ่งสามารถบังคับได้ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1520 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 1566 วรรคสอง(6) และมิใช่เป็นกรณีที่ผู้คัดค้านถูกถอนอำนาจปกครองเพราะการถอนอำนาจปกครองเป็นอำนาจของศาลและจะต้องมีเหตุตามมาตรา 1582 ดังนั้น เมื่อ ว.ถึงแต่ความตาย อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์จึงกลับมาเป็นของผู้คัดค้านซึ่งเป็นมารดาฝ่ายเดียวตามมาตรา 1566 วรรคสอง(1) กรณีจึงถือไม่ได้ว่าผู้เยาว์ไม่มีบิดามารดาหรือบิดามารดาถูกถอนอำนาจปกครอง  อันจะทำให้ผู้ร้องซึ่งเป็นป้ามีสิทธิยื่นคำร้องขอเป็นผู้ปกครองผู้เยาว์ตามมาตรา 1585 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 1586 วรรคหนึ่ง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2563/2544  ซึ่งวินิจฉัยในทำนองเดียวกันว่า มาตรา 1585 วรรคหนึ่ง  […]

วิธีการเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร

วิธีการเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1522 วรรคสอง ซึ่งได้บัญญัติว่า ถ้าเป็นการหย่าโดยคำพิพากษาของศาล หรือในกรณีที่สัญญาหย่ามิได้กำหนดเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรไว้ให้ศาลเป็นผู้กำหนด ดังนั้นถึงจะไม่ได้ขอค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรไว้ในขณะหย่า แต่มารดาหรือบิดาที่เลี้ยงดูบุตร ยังมีสิทธิเรียกร้องจากบิดาหรือมารดาอีกฝ่ายหนึ่งในภายหลัง ตัวอย่างคดีฟ้องขอค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรในภายหลัง เช่น คดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2971/2544 ซึ่งศาลได้วินิจฉัยไว้ว่า ข้อความตามบันทึกข้อตกลงทะเบียนหย่ามีว่า “คู่หย่าทั้งสองฝ่ายสาเหตุแห่งการหย่าเพราะทรรศนะไม่ตรงกัน มีบุตรด้วยกัน 1 คน คือเด็กชาย ท. อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของมารดา” ข้อความดังกล่าวไม่ใช่ข้อตกลงเรื่องออกเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเป็นจำนวนเท่าใดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1522 วรรคหนึ่ง ศาลจึงมีอำนาจกำหนดให้จำเลยออกค่าอุปการะเลี้ยงดูได้ตามมาตรา 1522 วรรคสอง  นอกจากนี้บันทึกข้อตกลงท้ายทะเบียนการหย่า แม้เป็นสัญญาระหว่างโจทก์จำเลยซึ่งทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรก็มิได้ลบล้างหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของบิดามารดาที่มีต่อบุตรผู้เยาว์  การที่โจทก์นำสืบถึงหน้าที่ดังกล่าวของจำเลยซึ่งเป็นบิดา  จึงมิใช่การนำสืบพยานบุคคลหักล้างหรือขัดกับพยานเอกสาร เมื่อโจทย์นำสืบได้ความชัดแจ้งและจำเลยก็ยอมรับว่า หลังการจดทะเบียนหย่าในปี 2537 จำเลยมิได้ให้ค่าอุปการะเลี้ยงดูผู้เยาว์เนื่องจากจำเลยยืนยันว่าไม่เคยตกลงที่จะให้ค่าอุปการะเลี้ยงดู โจทก์ก็เรียกให้จำเลยรับผิดจ่ายเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรย้อนหลังตั้งแต่ปี 2537 จนถึงวันฟ้องได้ อย่างไรก็ตาม สามารถจะฟ้องเรียกร้องได้ในจำนวนเงินที่มารดาได้ทดรองจ่ายไปแล้วได้ด้วย  เพียงแต่ฟ้องเรียกร้องย้อนหลังได้เฉพาะจำนวนเงินที่ได้ชำระไปภายในระยะเวลา 5 ปี ตัวอย่างคดี ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2697/2548  ซึ่งวินิจฉัยไว้ว่า  หากไม่ได้ตกลงกันให้ฝ่ายใดออกค่าอุปการะเลี้ยงดู แต่บิดามารดามีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่บุตรผู้เยาว์ตามมาตรา 1565 วรรคหนึ่ง  อันมีลักษณะเป็นลูกหนี้ร่วมกันและต้องรับผิดเป็นส่วนเท่าๆ […]

เคล็ดลับตำพริกแกงให้อร่อย

เคล็ดลับตำพริกแกงให้อร่อย

1.  เตรียมเครื่องแกงให้พร้อม ได้แก่ กระเทียม หัวหอมแดง ตะไคร้ หัวข่า ใบมะกรูด พริกสด ลูกกระเพรา ผักชีไร่ ผิวมะกรูด พริกขี้หนู ข้าวสาร หัวไพร กะปิ ปริมาณแล้วแต่ต้องการมากหรือน้อย (พริกต้องนำไปตากแดดก่อน 1 แดด เพื่อเวลานำมาตำจะได้ให้กลิ่นที่หอมฉุย สำหรับปริมาณแล้วแต่ว่าชอบเผ็ดมากหรือน้อย) 2.  หั่นเครื่องแกงเป็นชิ้นเล็กๆ คลุกเคล้ากันในกะละมัง จากนั้นนำมาตำให้ละเอียด 3.  ใส่กะปิ 4.  แพ็กใส่ถุงพลาสติกนำไปแช่ตู้เย็น เก็บไว้รับประทาน หรือส่งขาย

วิธีการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าหลังน้ำท่วม

วิธีการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าหลังน้ำท่วม

อันตรายจากไฟฟ้าเมื่อน้ำลดมีไม่น้อยไปกว่าตอนน้ำเริ่มท่วมปัญหาส่วนใหญ่ที่จะพบ ได้แก่ ปัญหาจากไฟฟ้าดูดหรือมีไฟฟ้ารั่วจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปียกชื้นที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต  รวมถึงปัญหาไฟไหม้บ้านอันเนื่องจากกระแสลัดวงจร ดังนั้น ขอแนะนำเพื่อความปลอดภัย ดังนี้ หากไม่มั่นใจว่าได้มีการตัดกระแสไฟฟ้า หรือปลดวงจรไฟฟ้าภายในบ้าน ให้หลีกเลี่ยงการแตะสัมผัสวัสดุที่เป็นโลหะที่เป็นส่วนประกอบของบ้าน ไม่ว่าจะเป็นกลอนหรือลูกบิดประตู รั้วโลหะ เสาโคมไฟสนาม กริ่งหน้าบ้าน กล่องควบคุมประตูอัตโนมัติ เป็นต้น เพราะอาจมีไฟรั่ว เป็นอันตรายถึงชีวิต ขั้นตอนที่ควรจำ ก่อนผู้ใช้ไฟฟ้าจะเข้าบ้าน ควรปฏิบัติดังนี้ 1.  การเข้าบ้านให้ปลอดภัย แนะนำให้เตรียมไฟฉาย สวมถุงมือยางชนิดหนา และใส่รองเท้าบูทยางที่ไม่มีรู้รั่ว เพื่อให้สามารถเข้าไปภายในบ้านเพื่อปลดเมนสวิตช์ตัดไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย 2.  ตัดไฟฟ้าภายในบ้านเป็นอันดับแรก  โดยการปลดเมนสวิตช์ เพื่อตรวจสอบระบบไฟฟ้า เนื่องจากไม่อาจทราบได้ว่าจะมีไฟฟ้ารั่วบริเวณใดบ้าง หรือมีความผิดปกติอื่นๆหรือไม่ หากแผงเมนสวิตช์เคยถูกน้ำท่วม ห้ามแตะต้องโดยเด็ดขาด 3.  ตรวจสอบให้มั่นใจ ก่อนสับเมนสวิตช์เพื่อใช้ไฟฟ้า ดังนี้ –  สำรวจและตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านทั้งหมด เพื่อแยกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมออก รวมถึงการตรวจสอบความผิดปกติอื่นๆของระบบไฟฟ้า –  อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่เคยถูกน้ำท่วมห้ามใช้งานโดยเด็ดขาดจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบจากช่างผู้เชี่ยวชาญหรือจากตัวแทนบริษัทผู้ผลิต มิฉะนั้นอาจถูกไฟฟ้าดูดหรือเกิดเพลิงไหม้จากการใช้งาน –  เต้ารับสวิตช์หรือสายไฟฟ้าที่เคยถูกน้ำท่วมควรตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีไฟฟ้ารั่ว แนะนำให้เปลี่ยนจะปลอดภัยที่สุด 4.  ในกรณีที่ไม่มั่นใจในความปลอดภัย ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาตรวจสอบ ข้อมูลจาก การไฟฟ้านครหลวง

วิธีกำจัดเห็บหมา

วิธีกำจัดเห็บหมา

เห็บหมาเวลาจับตัวได้อย่าบี้ เพราะไข่ของมันจะแตก ตัวตาย แต่ไข่ไม่ตาย มันจะเกิดเป็นตัวเต็มบ้าน 1.  วิธีแก้-จับเห็บหมาได้อย่าบี้ จับใส่ในภาชนะที่ใส่น้ำมันก๊าซ ใส่ลงไปมันจะตายไม่แพร่พันธุ์ 2.  ปราบเห็บ-ใช้ยาปราบเห็บที่มีขายตามร้านขายอุปกรณ์สุนัขหรือคลินิกสุนัข ยาบางชนิดใช้กับแมวไม่ได้ อ่านรายละเอียดให้ดีก่อนใช้ วิธีปราบ-อาบน้ำถูสบู่หมาให้สะอาดแล้ว จึงเอายาปราบเห็บผสมน้ำตามส่วนที่ระบุไว้ อาบให้ทั่วตัวหมา แล้วผูกตากแดดอ่อนๆไว้ ส่วนตัวเห็บที่ยั้วเยี้ยในบ้านมันจะหาหมาเกาะไม่ได้ เพราะหมามียาคุ้มกันอยู่ จะอดแล้วตายไปเอง

วิธีการแบ่งสินสมรส

วิธีการแบ่งสินสมรส

ถ้าพูดหลักกฎหมายจะค่อนข้างใช้ กฎหมายหลายบทหลายมาตรา ดังนั้นจะขอ สรุปกว้าง ๆ เพื่อให้มองเห็นภาพ ส่วนรายละเอียดลึกซึ้งกว่านั้นต้องศึกษาจากตัวบทกฎหมายต่อไป กรณีการสมรสได้สิ้นสุดลงด้วยวิธี การหย่า ซึ่งจะต้องมีการตกลงแบ่งทรัพย์สินกันกับคู่สมรสของตนนั้น ถ้าตกลงกันเองได้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละฝ่ายที่จะตกลงยอมกัน แต่ถ้าอยากจะตกลงแบ่งกันอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายแล้ว สินสมรสที่จะแบ่งกันเมื่อมีการหย่าจะต้องแบ่งกันคนล ครึ่งกับคู่สมรสของตน ในเบื้องต้นจึงต้องแยกกันก่อนระหว่างสินส่วนตัวกับสินสมรส หลักกว้าง ๆ ของสินส่วนตัวคือ ทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนจดทะเบียนสมรสเป็น ของใครกีจะเป็นทรัพย์สินที่เป็นสินส่วนตัวที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของนั้น ๆ คู่สมรส อีกฝ่ายหนึ่งไม่มีสิทธิจะขอแบ่ง เช่น ก่อนจดทะเบียนสมรสหากสามีมีทรัพย์สิน เป็นที่ดิน บ้าน รถ หรือมีเงินสดฝากธนาคารสมมุติว่า มิได้มีการนำมาเบิกใช้จ่ายจำนวนหนึ่ง ฯลฯ ทรัพย์สินเหล่านี้คู่สมรสอีกฝ่ายจะไม่มีสิทธิ ขอแบ่ง อย่างไรก็ตาม ถ้าทรัพย์สินชิ้นใดที่สามารถงอกหรือออกดอกออกผลเกิดขึ้นหลัง จากจดทะเบียนสมรส ดอกผลที่เกิดขึ้นภายหลัง จะเป็นสินสมรสได้ เช่น ภริยาเป็นเจ้าของบ้าน เช่ามาก่อนจดทะเบียนสมรส แม้ว่าบ้านเป็นทรัพย์สินที่เป็นสินส่วนตัว แต่จำนวนเงินรายไดัจากค่าเช่าบ้านที่เกิดขึ้นหลังจากจดทะเบียนสมรสถือว่าเป็นดอกผลที่ได้มาระหว่างสมรส ค่าเช่าบ้านที่เกิดขึ้นภายหลังที่หักค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาแล้วสามารถคำนวณออกมาเป็นสินสมรสได้ หรือก่อนสมรสฝ่ายหนึ่งได้ประกอบอาชีพเลี้ยงม้าหรือสุกร พ่อพันธุ์แม่พันธุ์จะเป็นสินส่วนตัวของฝ่ายนั้น แต่ถ้าหลังจากแต่งงานแล้วเกิดลูกม้าหรือลูกสุกร ถือว่าลูกม้าลูกสุกรสามารถนำมาคำนวณเป็นตัวเงินเป็นรายได้หรือทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสที่คู่สมรสทั้งสองฝ่ายจะ ต้องแบ่งกันคนละครึ่ง เป็นต้น นอกจากนั้นแม้จะจดทะเบียนสมรสแล้ว แต่ถ้าฝ่ายใดได้รับทรัพย์มรดกใดมา หรือมีใครยกทรัพย์สินให้ฝ่ายใด ทรัพย์สินที่ได้รับมรดกหรือการยกให้นั้น จะเป็นของฝ่ายนั้น […]

วิธีปรับตัวในห้องสี่เหลี่ยมเพื่อลดความเครียด

วิธีปรับตัวในห้องสี่เหลี่ยมเพื่อลดความเครียด

ชีวิตคนเมืองกรุงที่ต้องเร่งรีบและแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลา การเลือกคอนโดมิเนียมใกล้ที่ทำงานเป็นที่พักอาศัยก็เป็นทางออกหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาด้านการจราจรที่ติดขัดจนอาจเสียสุขภาพจิตได้ แต่ด้วยทุนทรัพย์ที่มีจำกัด การเลือกคอนโดมิเนียมที่มีขนาดพื้นที่ที่จำกัดนั้น แทนที่จะเป็นการช่วยแก้ปัญหา จะกลายเป็นเพิ่มปัญหาต่อสุขภาพจิตหรือไม่นั้น นพ.ทวี  ตั้งเสรี รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงว่า ที่ผ่านมาเคยมีผู้โทรฯมาขอคำปรึกษาเนื่องจากช่วงที่มีการชุมนุมกันอย่างหนัก หรือน้ำท่วมสูง ไม่สามารถออกไปไหนได้ ต้องอยู่แต่ในห้อง ซึ่งการใช้เวลาทั้งวันอยู่แต่ในห้องแคบๆ ก็น่าเป็นห่วง เพราะเวลาอยู่อย่างนั้นนานๆ จะทำให้เกิดความเบื่อหน่าย และเกิดอาการเครียดได้ จึงให้คำแนะนำไป แต่ก็ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การปรับตัวของผู้ที่อยู่อาศัยในคอนโดฯ ว่าจะปรับตัวอย่างไร เช่น วันหยุดก็ไม่ควรขลุกตัวทำงานอยู่แต่ในคอนโดฯ ต้องรู้จักหางานอดิเรกทำอย่างสม่ำเสมอ ไปออกกำลังกายข้างนอก หรือหาเวลาสังสรรค์กับเพื่อนบ้าง จะทำให้สามารถผ่อนคลายความเครียดลงได้ “คนที่ไม่มีเวลาไปไหนได้ ชีวิตที่ต้องทำงานอยู่แต่ที่โต๊ะทำงานจนค่ำแล้วกลับมาอยู่แต่ห้องแคบๆ จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องหากิจกรรมทำเพื่อให้ผ่อนคลาย เช่น การออกกายบริหารในท่าทางที่สามารถทำในห้องได้ เต้นแอโรบิก ซิตอัพ หางานอดิเรกทำ ปลูกต้นไม้ ดูทีวี ก็สามารถผ่อนคลายความเคร่งเครียดหรือทดแทนความเบื่อได้ อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอแนะที่ดีที่สุด ควรหาเวลาออกมาจากห้องสี่เหลี่ยมเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ อาจมานั่งเล่นข้างนอก หรือพบปะผู้คนบ้างวันละ 15-20 นาที” นายแพทย์ทวียังกล่าวด้วยว่า ก่อนตัดสินใจย้ายเข้ามาอยู่คอนโดฯ ต้องมีการวางแผนก่อนว่า เราชอบลักษณะทางกายภาพแบบไหน สำหรับคอนโดมิเนียมบางแห่งมีกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันไม่สามารถปลูกต้นไม้ได้ ห้ามนำสัตว์เข้ามาเลี้ยง หรือไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เราอาจต้องยอมรับข้อจำกัดทางกายภาพนี้ […]

วิธีขจัดตะกรันบนผิวเครื่องสุขภัณฑ์

วิธีขจัดตะกรันบนผิวเครื่องสุขภัณฑ์

ถ้าคราบในเครื่องสุขภัณฑ์เกิดจากตะกรันคลอรีนหรือตะกรันสนิม ให้ราดบริเวณคราบตะกรันนั้นก่อนด้วยน้ำส้มสายชูเพียงเล็กน้อย แล้วขัดด้วยแปรง อย่าใช้แปรงพลาสติก เพราะแกนโลหะของแปรงจะขูดผิวเคลือบเป็นรอยเสียเอง ควรใช้แปรงอย่างเก่าที่เรียกว่าแปรงทางมะพร้าว ซึ่งมีขนแปรงเรียงแน่นไม่มีแกนโลหะ แถมยังทำจากวัสดุธรรมชาติ ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมอีกด้วย