Archive For The “การศึกษา” Category

วิธีจัดวางเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งห้องในหอพักให้กว้าง และมีพื้นที่ว่างมากที่สุด

วิธีจัดวางเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งห้องในหอพักให้กว้าง และมีพื้นที่ว่างมากที่สุด

คำถาม : ทำอย่างไรถึงจะวางหนังสือ เสื้อผ้า คอมพิวเตอร์ และ สิ่งจำเป็นอื่นๆ ในห้องแคบภายในหอพักได้อย่างเหมาะสม คำตอบ : ด้วยเฟอร์นิเจอร์แนวตั้งที่ทำงานได้หลากหลายประโยชน์ 1. หาห้องพักที่มีเฟอร์นิเจอร์อยู่แล้ว หลายหอพักมีการจัดวางเฟอร์นิเจอร์เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยเหลือมากที่สุด 2. นำเฉพาะเสื้อผ้าที่คุณคิดว่าจำเป็นเท่านั้นมาที่หอพัก ถ้าคุณกลับบ้านเป็นประจำ 3. หาชั้นวางหนังสือมาวางบนโต๊ะของคุณเพื่อเก็บหนังสือ หากหนังสือมีจำนวนมากอาจจำเป็นต้องซื้อชั้นวางหนังสือ ที่มีความกว้างน้อยแต่สูง มาวางในห้อง หรือใช้ตู้เก็บของแบบล้อเลื่อนที่ใช้พื้นที่น้อยแต่เก็บของได้มาก 4. ใช้เตียงนอนแบบยกขึ้นสูงจากพื้น ซึ่งจะทำให้ใต้เตียงของคุณมีพื้นที่ว่าง สำหรับตั้งเก้าอี้ หรือเก็บของอื่นๆได้ ถ้าหอพักของคุณไม่อนุญาตให้ใช้เตียงแบบยกสูงจากพื้นคุณอาจจะใช้เตียงสองชั้น ในกรณีที่เตียงคุณเป็นแบบไม่มีพื้นที่ว่างใต้เตียง หรือคุณไม่มีเตียง มีแค่เบาะ อาจจะวางเตียงของคุณบนอิฐบล็อกเพื่อให้คุณสามารถเลื่อนของเข้าไปเก็บใต้เตียงได้

วิธีบริหารจัดการเวลาเมื่อใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

วิธีบริหารจัดการเวลาเมื่อใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เป็นช่วงเวลาที่มีสิ่งบันเทิงรอบตัวคุณเต็มไปหมด แต่อย่างไรก็ตามคุณจะต้องไม่ลืมว่าเรื่องไหนมีความสำคัญมากที่สุด 1. ซื้อปฏิทินขนาดใหญ่ ที่ช่องวันที่สามารถเขียนบันทึกย่อลงไปได้ ให้คุณเขียนภาระหน้าที่ที่ต้องทำ และตารางนัดหมายของคุณ รวมถึงเรื่องงาน ตารางเรียน ลงไปในปฏิทิน คุณควรมีสมุดโน๊ตเล็กๆไว้จดสิ่งที่ต้องทำ และนำมาเขียนใส่ในปฏิทินใหญ่เมื่อกลับถึงที่พัก 2. อ่านประมวลรายวิชา (ส่วนที่ระบุว่าเมื่อเรียนแต่ละวิชาแล้ว คุณจะต้องรู้และเข้าใจอะไรบ้าง) บันทึกวันที่ที่ต้องทำงานที่ได้รับมอบหมาย และวันสอบ ลงในปฏิทิน 3. ให้พิจารณาว่ามีวิชาเรียนไหนบ้างที่ใช้การอ่านเป็นหลัก ให้นำหนังสือตำราของวิชาเหล่านั้นติดตัวไปกับคุณ เพื่ออ่านในเวลาว่าง เช่น เวลาพักระหว่างเรียน ,ขณะนั่งรถประจำทาง 4. ค้นหาและทำเครื่องหมายบันทึกลงในปฏิทินของคุณ สำหรับกิจกรรมที่คุณสนใจ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางวิชาการ ,การเข้าชมกีฬา ,ดนตรี ,การแสดง ,งานสังคม ต่างๆ 5. บันทึกตารางวันหยุดพักผ่อนของคุณลงในปฏิทิน และให้ค้นหาว่ามีโครงการ หรืองานใดบ้าง ที่คุณสามารถปฏิบัติควบคู่กันไปได้ในบางช่วงเวลาของการหยุดพักผ่อน 6. จัดเวลาในการออกกำลังกายให้เหมาะสม เพื่อลดความเครียด 7. พิจารณาว่าควรใช้เวลาที่เหมาะสมช่วงไหนบ้างให้กับตัวคุณเอง และแฟนของคุณ

วิธีสร้างความสนุกในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับเด็ก

วิธีสร้างความสนุกในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับเด็ก

1. ในการให้เด็กเรียนรู้วิชาการนับ ให้นำวัตถุจริงๆมาให้เด็กนับ เช่น ตุ๊กตาหมีตัวเล็กๆ 2. ใช้เงินจริงๆ (ถ้าเป็นไปได้) เมื่อสอนเกี่ยวกับเงิน . ผมใช้เงินจริงๆเมื่อสอนเด็กเรื่องคุณค่าของเงินแต่ละเหรียญ แทนการใช้การ์ดที่ทำขึ้นมา 3. ใช้สถิติทางกีฬา สอนนักเรียนเรื่องสูตรทางคณิตศาสตร์และสถิติ เช่น ให้นักเรียนคำนวนโอกาสในการชนะของทีมต่างๆออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยใช้สถิติย้อนหลังมาคำนวน 4. เชื่อมโยงคณิตศาสตร์ให้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เด็กๆชอบในชีวิตประจำวัน  เช่น ถ้าเด็กชอบช็อกโกแลต อาจใช้ M&M มาเป็นเครื่องมือในการเรียน