วิธีการเลือกซื้ออาหาร

อาหาร เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตมนุษย์ ในวันหนึ่งๆ เราจะต้องกินอาหารถึง ๓ มื้อ การเลือกซื้ออาหารโดยวิธีฉลาด ประหยัดเงินและประหยัดเวลา จึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญยิ่งสำหรับแม่บ้าน การได้เรียนรู้ถึง วิธีการจ่ายตลาดและเลือกซื้ออาหาร เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน ให้ได้เกิดผลอย่างแท้จริง ซึ่งมีข้อคิด และควรจะยึดถือเป็นหลักในการซื้ออาหาร ดังนี้

๑. งบประมาณที่มีอยู่ต่อวัน ต่อสัปดาห์ ต่อเดือน อาหารที่มีคุณภาพดีไม่ได้อยู่ที่ราคาเสมอไป ถ้าอาหารนั้นๆ มีคุณค่าทางอาหารพอกัน แต่เปรียบเทียบราคาแล้วแตกต่างกัน การซื้อตามงบประมาณจะเป็นการประหยัดกว่า

๒. ฤดูกาล การเลือกซื้ออาหารให้ถูกต้องตามฤดูกาล เช่น ซื้อผักและผลไม้ตามฤดูกาลจะมีรสอร่อย สด และมีคุณค่าทางอาหารสูงกว่า

๓. จำนวนของ การเลือกซื้อของจำนวนมาก ซื้อเป็นกิโลกรัม จะถูกกว่าการซื้อปลีก เช่น หัวหอม กระเทียม กะปิ นํ้าตาล หมู เป็นที่น่าสังเกตว่า ครอบครัวที่มีรายได้น้อย ไม่มีโอกาสจะซื้ออาหารมาสำรองเพราะมีรายได้น้อย จึงใช้วิธี ซื้ออาหารปลีกย่อย เช่น ข้าวสารทีละ ๑ ลิตร จึงทำให้เสียผลประโยชน์ดังกล่าว

๔. แหล่งผลิตและจำหน่าย การซื้ออาหารที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นหรือตลาดใกล้บ้าน เช่น ผักที่ชาวบ้านปลูกเอง แล้วนำมาขายในตลาดเช้าจะราคาถูกกว่า และของที่ต้องการซื้อ เช่น ผักสด ผลไม้ ย่อมจะสดกว่าผักที่ผ่านการขนส่ง มาจากระยะทางไกลๆ

๕. เวลา เพื่อการประหยัดเวลา โดยกำหนดเวลาการจ่ายตลาด เช่น สัปดาห์ละ ๑-๒ ครั้ง จะช่วยลดความเหนื่อยของแม่บ้านและคนในบ้านไปได้มาก

๖. คุณค่าอาหาร การเลือกซื้ออาหารหลายๆ ประเภทควรพิจารณาคุณค่าของอาหารให้ครบถ้วนตามหลักอาหาร ๕ หมู่ เพราะว่าร่างกายของมนุษย์ต้องการอาหารครบ ๕ หมู่ ในแต่ละมื้อ แม่บ้านบางคนฝึกให้สมาชิกในครอบครัวบริโภคไม่ดี เช่น กินอยู่อย่างเดียว หรือไม่กินผักเลย โอกาสที่จะเป็น โรคขาดอาหารในอนาคตย่อมมีมากกว่า

๗. ความนิยมของผู้รับประทาน แม่บ้านควรจะพิจารณาถึงความชอบและไม่ชอบอาหารของสมาชิกในครอบครัว ตามอายุและวัย นอกจากนี้ในการเลือกซื้ออาหารควรจัดอาหาร ให้เหมาะกับกลุ่มคนและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ดีจะต้องยึดหลักอาหาร ๕ หมู่ไว้เสมอ

๘. วัยของบุคคล การเปลี่ยนวัยมีผลต่อการกินด้วย เช่น บางคนอายุมากขึ้น เริ่มชอบกินผักหรือชอบกินผักที่มีรสขมๆ ได้

๙. ไม่ควรซื้ออาหารที่ขายเป็นกองๆ ในราคาถูก ต้องพิจารณาดูว่า ผักผลไม้ หรือกุ้ง ปลา ที่แม่ค้านำมากองขายนั้นมีคุณภาพดีหรือไม่ เพราะอาหารที่ขายเป็นกองๆ มักจะมีอาหารที่เสื่อมคุณภาพปะปนอยู่ด้วย ถ้าจะเลือกซื้ออาหารสด สะอาด และมีราคาแพงกว่าเล็กน้อย จะได้อาหารที่มีคุณภาพดีกว่า นับว่าเป็นการเลือกที่ฉลาดกว่า

๑๐. สภาพแวดล้อม มีผลต่อราคาของ ควรซื้อจากเจ้าประจำ โดยเฉพาะ เนื้อ หมู ไก่ เพราะมีโอกาสที่จะได้ของดีตรงตามตาชั่งกว่าการซื้อจร

๑๑. ศึกษาราคา แต่ละตลาดราคาไม่แน่นอน ในโอกาสที่แม่บ้านไม่ได้เป็นผู้จ่ายเอง การทราบราคาของจะช่วยแม่บ้านได้มาก

๑๒. มีความเข้าใจและมีความรู้เรื่องลักษณะ ความแตกต่างของๆ ดีและของไม่ดี ตลอดจนคุณค่าของอาหารเหล่านั้นที่มีต่อร่างกายด้วย จะช่วยให้แม่บ้านฉลาด รอบรู้ และสามารถซื้ออาหารได้ด้วยวิธีฉลาด

วิธีทำและเคล็ดลับดี ๆ ที่ควรรู้

เคล็ดลับฟักทองนุ่มอร่อยก่อนนำไปประกอบอาหาร
วิธีทำขนมต้มขาว
วิธีทำขนมโก๋ไทย
วิธีทำข้าวต้มสาคู
วิธีทำมินิขนมปังไส้กรอก
วิธีทำขนมเสน่ห์จันทน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 − one =