วิธีเข้าห้องน้ำสาธารณะให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค

เพราะชีวิตประจำวันของเราไม่ได้นั่งๆ นอนๆ อยู่แต่ในบ้านตลอดเวลา ยิ่งบางคนก็ใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านมากกว่าในบ้านซะอีก ซึ่งต้องยอมรับว่าเราหลีกเลี่ยงการใช้ห้องน้ำสาธารณะไม่ได้ และเจ้าห้องน้ำสาธารณะมันก็สกปรก เต็มไปด้วยเชื้อโรคซะด้วยสิ..แต่ก็อย่าไปกังวลมากเกินไปเมื่อต้องใช้ห้องน้ำสาธารณะ เพราะเรามีวิธีการเข้าห้องน้ำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคมาฝากกันค่ะ

เมื่อต้องเข้าห้องน้ำสาธารณะก็ควรเลือกห้องน้ำที่สะอาดที่สุดเท่าที่จะหาได้ แต่หากพยายามหาแล้ว ก็มีแต่ห้องน้ำที่สกปรก เมื่อจำเป็นต้องใช้ห้องน้ำที่ไม่ค่อยสะอาดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ต้องใช้เวลากับห้องน้ำให้น้อยที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ อย่าลืมทำความสะอาดที่รองนั่งด้วยกระดาษทิชชูก่อนแล้วค่อยใช้งาน สุดท้ายเมื่อทำกิจธุระเสร็จแล้วจะต้องล้างมือทุกครั้ง เพื่อไม่ให้เชื้อโรคติดมากับมือเรา

ความจริงแล้วเชื้อโรคทุกอย่างก็ไม่สามารถเข้ามาสู่ร่างกายเราได้ทั้งหมด หากเชื้อโรคมีปริมาณที่น้อย ก็จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเรา เชื้อโรคจะก่อให้เกิดโรคได้ก็ต่อเมื่อมีหนทางเข้าไปในร่างกายของเรา ผ่านผิวหนังที่เกิดแผล ผ่านทางปาก แต่การสัมผัสเชื้อโรคเพียงผิวหนังกายนอกนั้นจะไม่เกิดอันตราย เพราะผิวหนังภายนอกจะเป็นเกราะป้องกันเชื้อโรคอีกทั้งเมื่อเชื้อโรคได้สัมผัสกับแสง และอุณหภูมิภายนอกที่เปลี่ยนไปแล้ว เชื้อโรคก็จะตาย หรือหากเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายเราจริงๆ ก็ยังหายห่วงได้ เพราะร่างกายของเราจะมีภูมิคุ้มกันเชื้อโรคไว้คอยจัดการกับสิ่งแปลกปลอมทั้งหลายอีกด้วย

แต่จะอย่างไรก็ตาม ควรเลือกห้องน้ำที่สะอาดไว้ก่อนจะดีกว่า แล้วก็อย่าลืมรักษาความสะอาดทั้งก่อนใช้และหลังใช้ห้องน้ำให้ดีด้วยเพื่อความปลอดภัย

วิธีทำและเคล็ดลับดี ๆ ที่ควรรู้

เคล็ดลับ วิธีการบำรุงรักษาซ่อมแซมเส้นผมที่เสียให้กลับมาดีดังเดิม
วิธีทำกับข้าวที่ตัดไขมันได้ครึ่งหนึ่ง
วิธีรักษาเขียงให้สะอาดปราศจากเชื้อโรค
วิธีปฏิบัติทั่วไปในการเลิกบุหรี่ด้วยตนเอง
วิธีบรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสีย
วิธีป้องกันเบื้องต้นของโรคต้อหิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 2 =