วิธีตรวจสภาพการนอนหลับโดยแพทย์

วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้แพทย์ทราบข้อมูลต่างๆที่จำเป็นต่อการวินิจฉัยปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ หรืออาการง่วงผิดปกติในช่วงกลางวัน คือ การตรวจสภาพการนอนหลับในห้องปฏิบัติการการนอนหลับ ซึ่งจะทำให้ทราบถึงความผิดปกติ ในหลายกรณี เช่น อาการผิดปกติที่เกิดร่วมกับการหยุดหายใจขณะนอนหลับ โดยเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการจะติดเครื่องมือเฝ้าสังเกตการหายใจ การทำงานของหัวใจและคลื่นสมอง ตลอดจนการเครื่องไหวของลูกตาเพื่อประกอบการวินิจฉัยและรักษาต่อไป

ห้องปฏิบัติการการนอนหลับ ยังเป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทย และมีบริการในโรงพยาบาลของรัฐบางแห่งเท่านั้น เช่น โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ , โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ , โรงพยาบาลศรีนครินทร์

และโรงพยาบาลเอกชน เช่น โรงพยาบาลเทพธารินทร์ โรงพยาบาลพร้อมมิตร และโรงพยาบาลวิชัยยุทธ

วิธีทำและเคล็ดลับดี ๆ ที่ควรรู้

บำบัดโรคความดันโลหิตสูงด้วยโยคะ
วิธีทำให้ต้นแขนเล็กเรียวสวย
วิธีบริหารกล้ามเนื้อสำหรับผู้ที่ชอบใส่ส้นสูง
วิธีการป้องกันเพื่อส่งเสริมสุขภาพของชีวิตคู่
วิธีรักษาหุ่นของคนอยากผอม
วิธีป้องกันเบื้องต้นของโรคต้อหิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × four =