วิธีตรวจสภาพการนอนหลับโดยแพทย์

วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้แพทย์ทราบข้อมูลต่างๆที่จำเป็นต่อการวินิจฉัยปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ หรืออาการง่วงผิดปกติในช่วงกลางวัน คือ การตรวจสภาพการนอนหลับในห้องปฏิบัติการการนอนหลับ ซึ่งจะทำให้ทราบถึงความผิดปกติ ในหลายกรณี เช่น อาการผิดปกติที่เกิดร่วมกับการหยุดหายใจขณะนอนหลับ โดยเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการจะติดเครื่องมือเฝ้าสังเกตการหายใจ การทำงานของหัวใจและคลื่นสมอง ตลอดจนการเครื่องไหวของลูกตาเพื่อประกอบการวินิจฉัยและรักษาต่อไป

ห้องปฏิบัติการการนอนหลับ ยังเป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทย และมีบริการในโรงพยาบาลของรัฐบางแห่งเท่านั้น เช่น โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ , โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ , โรงพยาบาลศรีนครินทร์

และโรงพยาบาลเอกชน เช่น โรงพยาบาลเทพธารินทร์ โรงพยาบาลพร้อมมิตร และโรงพยาบาลวิชัยยุทธ

วิธีทำและเคล็ดลับดี ๆ ที่ควรรู้

วิธีจัดชุดกล่อง/กระเป๋าอุปกรณ์ปฐมพยาบาลสำหรับใช้ที่บ้าน
วิธีรักษารังแคด้วยสมุนไพรธรรมชาติ
วิธีดูแลสุขภาพด้วยเครื่องประดับเงินและทอง
วิธีรักษาเขียงให้สะอาดปราศจากเชื้อโรค
วิธีพิจารณาเลือกส้วมนั่งยองหรือชักโครก
วิธีกินอาหารตามอาการของโรคจากตำราแพทย์แผนจีน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × five =