วิธีการเคลื่อนไหวออกกำลังกายที่ถูกต้อง

แม้ว่าการเคลื่อนไหวออกกำลังกายจะมีประโยชน์มาก แต่ก็อาจจะมีผลข้างเคียงได้ถ้าทำไม่ถูกวิธี เช่น การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อกระดูกและข้อต่อจึงควรค่อย ๆ เริ่มต้นอย่างช้า ๆ เบา ๆ เพื่อให้ร่างกายปรับตัวจนถึงระดับความแรงที่ต้องการ หลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวออกกำลังกายที่มากหรือหนักเกินไป โดยเฉพาะคนที่ไม่ฟิตหรือกำลังเริ่มต้น

ควรเคลื่อนไหวออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความทนทานของหัวใจและปอด ความแข็งแรงและทนทานของกล้ามเนื้อ และการยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้ครบทั้ง ๓ ส่วน จึงจะเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพมากที่สุด

สำหรับผู้ชายที่อายุมากกว่า ๔๐ ปี หรือผู้หญิงอายุมากกว่า ๕๐ ปี ถ้าต้องการเคลื่อนไหวออกกำลังกายระดับรุนแรง ซึ่งไม่เคยทำมาก่อน หรือคนที่เป็นโรคหัวใจอยู่แล้ว หรือมีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดควรปรึกษาแพทย์

วิธีทำและเคล็ดลับดี ๆ ที่ควรรู้

วิธีเลือกน้ำมันปรุงอาหาร
วิธีบริหารความเครียด
วิธีการเลือกซื้อกล้วยที่ดีต่อสุขภาพ
วิธีปฐมพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหัก
วิธีใช้ยาหยอดตาที่ถูกต้องและปลอดภัย
วิธีถอดแหวนติดนิ้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two − two =