วิธีการเตรียมการสัมภาษณ์

ในแง่หลักการ การขาดการเตรียมการถือได้ว่าเป็นความผิดพลาดอันใหญ่หลงของกระบวนการสัมภาษณ์ ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นกับผู้สัมภาษณ์มือใหม่ที่ขาดประสบการณ์ ไม่เข้าใจหลักและวิธีการสัมภาษณ์ เมื่อเป็นเช่นนี้ ก่อนที่จะสัมภาษณ์แต่ละครั้งควรได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ให้ชัดเจนเสียก่อน ขณะเดียวกันก็เตรียมคำถามต่าง ๆ ให้พร้อม รวมถึงคำถามที่มุ่งจะให้ได้คำตอบตามวัตถุประสงค์และคำถามที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้สมัครตอบได้โดยไม่ติดขัด ทั้งนี้ผู้สัมภาษณ์ไม่ควรมั่นใจเกินไปว่าจะได้รับคำตอบตรงตามที่ถาม วิธีที่ดีก็คือ ตั้งคำถามไว้หลาย ๆ คำถามซึ่งอาจจะอาศัยหลักของการตั้งคำถามดังนี้

1.  เพื่อให้บรรยากาศของการสัมภาษณ์เป็นไปในรูปของการสนทนา คำถามจึงควรจะเป็นไปในรูปของการสนทนาที่ดำเนินไปเป็นลำดับขั้น จาการสนทนาในเรื่องทั่วไปที่มีส่วนสัมพันธ์กับงานของผู้สมัคร จากนั้นจึงมุ่งสู่ประเด็นการสัมภาษณ์

2.  คำถามควรมีลักษณะสั้นและชัดเจน

3.  ควรมีการเตรียมคำถามไว้หลาย ๆ คำถามที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งนี้เพื่อกรณีที่ผู้สมัครไม่เข้าใจคำถามใดก็สามารถนำคำถามใหม่มาถามได้ทันที

นอกจากหลักดังกล่าวนี้ ผู้สัมภาษณ์ควรทำการบ้านล่วงหน้า กล่าวคือ ควรทำการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครไว้ล่วงหน้าเท่าที่จะทำได้ ก่อนที่จะแจ้งให้ผู้สมัครเข้าสอบสัมภาษณ์ทราบเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ที่จะทำการสัมภาษณ์ เช่น ทราบว่าจะสามารถอธิบายแผนภูมิที่ตั้งของสถานที่สัมภาษณ์ได้ชัดเจน ไม่ว่าผู้สมัครจะเดินทางมาจากบ้านหรือที่ทำงาน จากนั้นควรจัดเตรียมสถานที่หรือห้องสัมภาษณ์ให้ปราศจากเสียงรบกวน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สมัครสะดวกกาย สบายใจ รวมถึงสถานที่สอบ การจัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคิดเลข สำหรับกรณีที่ต้องสอบคอมพิวเตอร์ หรือการคำนวณ เหล่านี้ถือเป็นการวางแผนและการตระเตรียมการสัมภาษณ์ด้วยทั้งสิ้น

วิธีทำและเคล็ดลับดี ๆ ที่ควรรู้

วิธีลดความเครียดในที่ทำงาน
วิธีแนะนำตัวเองในการสัมภาษณ์งาน
วิธีสร้างความประทับใจให้ลูกค้า คือการเป็นมิตรเมื่อยามลำบาก
วิธีทำให้ชีวิตของคุณสดใส
วิธีการเอาตัวรอดเมื่อต้องทำงานกับนางมารร้าย
วิธีทำให้กระจกเก่าดูใหม่ขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve − one =