วิธีบริหารจัดการเวลาเมื่อใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เป็นช่วงเวลาที่มีสิ่งบันเทิงรอบตัวคุณเต็มไปหมด แต่อย่างไรก็ตามคุณจะต้องไม่ลืมว่าเรื่องไหนมีความสำคัญมากที่สุด

1. ซื้อปฏิทินขนาดใหญ่ ที่ช่องวันที่สามารถเขียนบันทึกย่อลงไปได้ ให้คุณเขียนภาระหน้าที่ที่ต้องทำ และตารางนัดหมายของคุณ รวมถึงเรื่องงาน ตารางเรียน ลงไปในปฏิทิน คุณควรมีสมุดโน๊ตเล็กๆไว้จดสิ่งที่ต้องทำ และนำมาเขียนใส่ในปฏิทินใหญ่เมื่อกลับถึงที่พัก

2. อ่านประมวลรายวิชา (ส่วนที่ระบุว่าเมื่อเรียนแต่ละวิชาแล้ว คุณจะต้องรู้และเข้าใจอะไรบ้าง) บันทึกวันที่ที่ต้องทำงานที่ได้รับมอบหมาย และวันสอบ ลงในปฏิทิน

3. ให้พิจารณาว่ามีวิชาเรียนไหนบ้างที่ใช้การอ่านเป็นหลัก ให้นำหนังสือตำราของวิชาเหล่านั้นติดตัวไปกับคุณ เพื่ออ่านในเวลาว่าง เช่น เวลาพักระหว่างเรียน ,ขณะนั่งรถประจำทาง

4. ค้นหาและทำเครื่องหมายบันทึกลงในปฏิทินของคุณ สำหรับกิจกรรมที่คุณสนใจ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางวิชาการ ,การเข้าชมกีฬา ,ดนตรี ,การแสดง ,งานสังคม ต่างๆ

5. บันทึกตารางวันหยุดพักผ่อนของคุณลงในปฏิทิน และให้ค้นหาว่ามีโครงการ หรืองานใดบ้าง ที่คุณสามารถปฏิบัติควบคู่กันไปได้ในบางช่วงเวลาของการหยุดพักผ่อน

6. จัดเวลาในการออกกำลังกายให้เหมาะสม เพื่อลดความเครียด

7. พิจารณาว่าควรใช้เวลาที่เหมาะสมช่วงไหนบ้างให้กับตัวคุณเอง และแฟนของคุณ

วิธีทำและเคล็ดลับดี ๆ ที่ควรรู้

วิธีสร้างความสนุกในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับเด็ก
วิธีจัดวางเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งห้องในหอพักให้กว้าง และมีพื้นที่ว่างมากที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 − 4 =